Sælger du dine varer via online platforme i Tyskland? Vær opmærksom på ny tysk momslov!

En tysk lovændring gør, at e-handelsplatforme såsom Amazon og Ebay nu skal aflevere et VAT-certifikat (F22) som bevis for, at deres udenlandske samhandelspartner er momsregistreret i Tyskland. Formålet er at opnå, at der ikke sælges varer på nettet til privatpersoner i Tyskland uden at der opkræves tysk moms.

E-handelsplatforme hæfter fremover for afregningen af tysk moms i de tilfælde, hvor den egentlige udenlandske sælger ikke opkræver tysk moms.

Derfor bliver de tyske e-handelsplatforme opfordret til at indhente et bevis fra deres udenlandske leverandører om, at disse er momsregistreret i Tyskland (et VAT-certifikat), for så vidt de udfører momspligtige leveringer i Tyskland.

Det tyske skattevæsen udsteder kun et certifikat, hvis den danske leverandør allerede er momsregistreret i Tyskland.

Hvornår skal en dansk leverandør momsregistreres i Tyskland?

  • Hvis den danske sælger har leveret varer til tyske privatkunder for mere end 100.000 Euro netto om året.
  • Hvis den danske sælger har et lager i Tyskland, hvorfra der leveres varer til kunder i Tyskland.
  • Hvis den danske sælger leverer varerne på et on-hold lager i Tyskland (f.eks. Amazons lager) og afregner videresalg med e-handels virksomheden.

Vi kan hjælpe din virksomhed med at undersøge, om du skal momsregistreres i Tyskland, og i anden ombæring med selve momregistreringen og ansøgningen om det tyske VAT-certifikat.

Kontakt os via kontaktoplysningerne i højre spalte eller via legal(at)handelskammer.dk