Emballageordning

Tyskland

I Tyskland placeres produktansvaret for emballagen entydigt hos den, der først bringer varen i omløb på det tyske marked, den såkaldte "Erstinverkehrbringer". En dansk eksportør "bringer sin vare i omløb", når han transporterer varen over den tyske grænse og har dermed produktansvaret. Dette gælder også for e-commerce salg direkte til den private husholdning. Produktansvaret omfatter den salgsemballage (ender hos slutbrugere i private husholdninger) og transportemballage (ender hos grossist eller forhandler), som varen leveres i.

Der findes flere forskellige indsamlingssystemer (duale systemer) i Tyskland, som er godkendt til landsdækkende indsamling og genanvendelse af emballageaffald.

Der Grüne Punkt

Duales System Deutschland med mærket "Der Grüne Punkt" står for indsamling og genvinding af brugt emballage i Tyskland. Mærket "Der Grüne Punkt" bruges desuden i 29 andre europæiske lande og er således den mest benyttede genbrugsmærkning i verden. Duales System Deutschland tilbyder to former for kontrakter:

    1.  Servicekontrakt for indsamling af den brugte emballage.
    2.  Mærkekontrakt for brugen af mærket "Der Grüne Punkt".

 

Det er muligt at være med i systemet uden at skulle mærke emballagen.

De vigtigste bestemmelser for kontrakt med Der Grüne Punkt (salgsemballage):

 • mindre end 20.000 € i årlig afgift = indberetning årligt.
 • mere end 20.000 € i årlig afgift = indberetning månedsvis.
 • Årlig indberetning: Der skal indsendes et skøn for året, som så danner grundlag for en afgift, der betales forud.
 • Månedsvis indberetning: Der betales månedsvis efter de faktiske tal. Afgiften skal betales hver måned senest den 17. i løbende måned.
 • Mindstepris er 30 € pr. år.
 • Deltagergebyr er afhængig af emballagetypen og detailemballagemængden. 
 • Der skal betales et mindre tillægsbeløb for brugen af mærket ”Der Grüne Punkt”.
 • Der skal indsendes en revisorerklæring med årsopgørelsen.
 • Der skal indsendes en ”fuldstændighedserklæring” til emballageregistret LUCID ved overskridelse af visse bagatelgrænser. 

Reclay GmbH

Reclay GmbH tilbyder vareproducenten/handelsfirmaet landsdækkende indsamling og genvinding af emballage i alle brancher i Tyskland.

Ved eksport til Tyskland har vareproducenten/handelsfirmaet ansvaret for indsamling og genvinding af emballagen efter brug. Eksportvirksomheden kan som regel ikke selv samle sin brugte emballage ind og må derfor gøre brug af Reclay.

Emballagen kan mærkes med Reclay´s logo. Der udstedes et certifikat, som bruges overfor de tyske kunder.

De vigtigste bestemmelser for kontrakt med Reclay (salgsemballage):

 • Indberetnings rytme aftales individuelt.
 • Månedlig og kvartalsvis indberetning: Der betales efter de faktiske mængder.
 • Årsindberetter betaler forud.
 • Afgiften skal erlægges inden 14 dage efter fakturadato.
 • Mindste betaling pr. år 390,00 €.
 • Ved overskridelse af visse bagatelgrænser, skal der indsendes en ”fuldstændighedserklæring” til emballageregistret LUCID.

Interseroh

INTERSEROH Dienstleistungs GmbH tilbyder landsdækkende indsamling og genvinding af transportemballage og salgsemballage i alle brancher.

Ved eksport til Tyskland har vareproducenten ansvaret for indsamling og genvinding af emballagen efter brug. Vareproducenten kan som regel ikke selv samle sin brugte emballage ind og må derfor gøre brug af Interseroh, der er et landsdækkende indsamlingsselskab for salgs- og transportemballage.

Tryk af logoet på emballagen er frivilligt. Interseroh udsteder et certifikat, som bruges overfor de tyske kunder.

De vigtigste bestemmelser for kontrakt med Interseroh (transportemballage):

 • mindre end 500 € i årlig afgift = indberetning årligt.
 • 500-1.000 € i årlig afgift = indberetning kvartalvist.
 • mere end 1.000 € i årlig afgift = indberetning månedsvist.
 • Ved årlig indberetning betales afgiften 180 dage efter fakturadato.
 • Ved kvartalvis indberetning betales 45 dage efter fakturadato.
 • Ved månedlig indberetning betales 14 dage efter fakturadato.
 • Mindstebetaling pr. år 350 €.
 • Der skal indsendes en revisorerklæring/retsligt bindende erklæring med årsopgørelsen.

BellandVision

BellandVision tilbyder landsdækkende indsamling og genvinding af brugt emballage fra industri og handel. BellandVision har indgået aftale med udvalgte handelskæder i Tyskland, som kan påvirke valget af indsamlingssystem.

Ved eksport til Tyskland har vareproducenten/handelsfirmaet ansvaret for indsamling og genvinding af emballagen efter brug. Vareproducent/handelsfirmaet kan som regel ikke selv samle sin brugte emballage ind og må derfor gøre brug af BellandVision.

Emballagen kan mærkes med BellandVision's logo. Der udstedes et certifikat til brug for de tyske kunder.

De vigtigste bestemmelser for kontrakt med BellandVision (Salgsemballage):

• < 5.000 € i årlig afgift = indberetning årligt.
• 5.000 - 50.000 € i årlig afgift = indberetning kvartalsvis.
• > 50.000 € i årlig afgift = indberetning månedsvis.
• Der betales efter de faktiske tal.
• Afgiften skal betales senest den 20. i efterfølgende måned
• Mindstebetaling per år er 250,00 €.
• Månedlig og kvartalsvis indberetning: Der skal indsendes en revisorerklæring med årsopgørelsen.
• Ved overskridelse af visse bagatelgrænser, skal der indsendes en ”fuldstændighedserklæring” til emballageregistret LUCID.

Landbell

Landbell GmbH tilbyder landsdækkende indsamling og genvinding af salgsemballage i Tyskland.

Ved eksport til Tyskland har vareproducenten/handelsfirmaet ansvaret for indsamling og genvinding af emballagen efter brug. Eksportfirmaet kan som regel ikke selv samle sin brugte emballage ind og må derfor gøre brug af Landbell, der er et landsdækkende indsamlingssystem for salgsemballage inden for alle brancher.

 

De vigtigste bestemmelser (Salgsemballage):

 • mindre end 2.500 € i årlig afgift = indberetning årligt.
 • mere end 12.000 € i årlig afgift = indberetning månedsvist.
 • Årsindberetter: Mindste betaling 150 € for to år.
 • Ved overskridelse af visse bagatelgrænser, skal der indsendes en ”fuldstændighedserklæring” til emballageregistret LUCID.

Landbells datterselskab DS Entsorgungs- und Dienstleistungs-GmbH tilbyder landsdækkende indsamling og genvinding af transportemballage i alle brancher.

De vigtigste bestemmelser (Transportemballage):

 • mindre end 2.000 € i årlig afgift = indberetning årligt.
 • mere end 2.000 € i årlig afgift = indberetning månedsvist.
 • Der betales efter de faktiske tal.
 • Mindste betaling pr. år 200 €

Liste over de ”duale systemer”

Liste over de "duale systemer" hos Zentrale Stelle Verpackungsregister: www.verpackungsregister.org

Østrig

I Østrig placeres ansvaret for emballagen også hos den virksomhed, som først bringer en vare i omløb, altså hos "Primärverpflichteten”. Danske eksportører kan overtage forpligtelsen for indsamling og genvinding af salgs- og transportemballagen fra importøren (primæransvarlig virksomhed) og deltage i et indsamlingssystem. Overtagelse af forpligtelser skal aftales med den primæransvarlige virksomhed og bekræftes i en restligt bindende erklæring (Rechtsverbindliche Erklärung).

I Østrig foretages emballageindberetning produktgrupperne, som automatisk inddeler emballage i detail- og transportemballage.

Altstoff Recycling Austria

ARA i Østrig tilbyder landsdækkende indsamling og genvinding af al salgs- og transportemballage.

ARA bruger mærket "Der Grüne Punkt" som logo og indsamlingsmærke. Mærkning af emballagen med ”Der Grüne Punkt” er frivilligt.

Ved eksport til Østrig kan ansvaret for indsamling og genvinding af emballagen overtages fra importøren. Vareproducenten kan som regel ikke selv samle sin brugte emballage ind og må derfor gøre brug af ARA, der er et landsdækkende indsamlingsselskab for salgs- og transportemballage i Østrig.

De vigtigste bestemmelser for en kontrakt med ARA:

 • mindre end 1.500 € i årlig afgift = indberetning årligt.
 • 1.500–20.000 € i årlig afgift = indberetning kvartalvist.
 • mere end 20.000 € i årlig afgift = indberetning månedsvist.
 • Afgiften skal erlægges senest den 15. i derefterfølgende måned.
 • mindre end 1.500 kg salgsemballage og mindre end 1.500 kg transportemballage per år = fastprisordning på 150 €.
 • Mindste betaling pr. år 90 €.

Interseroh Austria

Interseroh Austria GmbH tilbyder landsdækkende indsamling og genvinding af salgs- og transportemballage i Østrig.

Tryk af logoet på emballagen er frivilligt. Interseroh udsteder et certifikat til brug for de østrigske kunder.

Ved eksport til Østrig har vareproducenten ansvaret for indsamling og genvinding af emballagen efter brug. Vareproducenten kan som regel ikke selv samle sin brugte emballage ind og må derfor gøre brug af Interseroh, der er et landsdækkende indsamlingsselskab for salgs- og transportemballage i Østrig.

De vigtigste bestemmelser for en kontrakt med Interseroh Austria:

 • mindre end 1.500 € i årlig afgift = indberetning årligt.
 • 1.500–20.000 € i årlig afgift = indberetning kvartalvist.
 • mere end 20.000 € i årlig afgift = indberetning månedsvist.
 • Afgiften skal erlægges senest den 15. i derefterfølgende måned.
 • mindre end 1.500 kg salgsemballage og mindre end 1.500 kg transportemballage per år = fastprisordning på 130 €.
 • Mindste betaling pr. år 100 €.

Spørgsmål?

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål vedrørende emballageordningen.

Kontaktformular