Batterier

Pr. 1. januar 2009 trådte batteriloven (Batteriegesetz - BattG) i Tyskland i kraft, som førte til en række udfordringer for alle producenter og importører af batterier og batteridrevne produkter.

Denne lov formulerer de vigtigste bestemmelser for produktansvar, returtaging og genanvendelse af batterier og batteridrevne produkter.

Også udenlandske firmaer inkl. danske eksportfirmaer skal lade sig registrere og sørge for indsamling af deres batterier efter brug:

  • Batterier skal registreres i det tyske producentregister Stiftung Elektro-Altgeräte Register (stiftung EAR): www.stiftung-ear.de.
  • Virksomheden skal indgå en kontrakt med et indsamlingssystem for batterier efter brug.

De vigtigste bestemmelser:

  • Alle batterier skal mærkes med et piktogram (skraldespand med kryds over).
  • Den respektive kemiske forkortelse (Hg, Cd, Pb) skal tilføjes under symbolet "skraldespanden", hvis grænseværdierne på 5 ppm for kviksølv, 20 ppm for cadmium eller 40 ppm for bly er overskredet.

Spørgsmål?

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål vedrørende batteriloven.

Kontaktformular