German-Danish Dialogues on Energy Transition

Omstillingen til grøn energi er på den politiske dagsorden i både Danmark og Tyskland. Fremtidens energikilder omfatter havvind, grøn brint og fjernvarme. På grund af økonomiske og politiske udfordringer kan implementeringen af grønne energikilder ende med at blive forsinket. Samtidig understreger usikre politiske situationer som i Ukraine og Israel vigtigheden af grønne teknologier i energilandskabet. Særligt i forhold til at sikre uafhængighed og nå det danske mål om 70% CO2-reduktion i 2030 er udviklingen af grønne teknologier af stor betydning.

I vores Energy Dialogues-format tager vi fat på disse vigtige emner med et ekspertpanel. 

 

Dato

5. oktober 2023
Quadrupling Offshore Wind Capacity by 2023
18. januar 2024                                                                    
Heat for tomorrow - Navigating Challenges and Solutions for Sustainable Heating
2. november 2023
Hydrogen Horizons - Unlocking the German-Danish Potentials