Hvad skal der til for at ansætte en tysk sælger?

Der er hundredvis af sælgere, der er ansat hos danske selskaber, og som bor og arbejder i Tyskland. Det er forholdsvis nemt at indrette. Du skal være opmærksom på en række aspekter:

Skat

Skat

Det danske selskab får et tysk skattenummer og kan dermed indbetale tysk A-skat, helt som en almindelig tysk arbejdsgiver. Det er ikke nødvendigt at oprette et selskab eller en filial i Tyskland. Det er det lokale Finanzamt (skattekontor), dér hvor medarbejderen bor i Tyskland, der udsteder skattenummeret. (Hvis Finanzamt nægter at gøre dette, indbetaler medarbejderen selv skatten).

Indtil videre behøver det danske selskab ikke at betale tysk selskabsskat. Det forventes dog, at dette bliver ændret i løbet af nogle år. Selskabsskatten vil udgøre et meget lille beløb, så længe selskabet kun har én eller ganske få tyske medarbejdere.

© iStock.com/AndreyPopov
Social sikring

Social sikring

Det danske selskab får også et andet nummer (Betriebsnummer) og indbetaler dermed medarbejderens sociale bidrag: Pensionsforsikring, sygeforsikring, arbejdsløshedsforsikring m.v. Disse afgifter er væsentligt højere end den tyske A-skat: ca. 44 % af bruttolønnen!

Der aftales en bruttoløn med medarbejderen, f.eks. € 3.000. Deraf beregnes medarbejderens bidrag (22 %) og arbejdsgiverens bidrag (22 %). Arbejdsgiveren indbetaler begge to. – Derfor er det vigtigt at forstå for arbejdsgiveren, at der kommer 22 % oveni den bruttoløn, som står i kontrakten!

Lønkørsel

Lønkørsel

Det tyske lønsystem er væsentligt mere kompliceret end det danske. Dansk-Tysk Handelskammer hjælper med den grundlæggende rådgivning og henviser til dansktalende rådgivere med speciale i lønkørsler i Tyskland.

© iStock.com/ljubaphoto
Lønnens størrelse

Lønnens størrelse

Lønninger er generelt lavere end i Danmark. Det skyldes bl.a., at leveomkostningerne i Tyskland er lavere: 7 % moms på fødevarer, næsten ingen registreringsafgift på biler, væsentligt lavere punkt- og grønne afgifter.

Via den tyske arbejdsformidling er det muligt at se det regionale lønniveau for ca. 27.000 professioner: https://entgeltatlas.bundesagentur.de

For de allerfleste sælgere findes der ingen overenskomster.

Retslige forhold

Retslige forhold

Ansættelseskontrakten bør udformes iht. tysk ret, da det ellers bliver indviklet. Der findes masser af eksempler på tyske ansættelseskontrakter på nettet (på tysk eller på engelsk). Det største problem for den danske arbejdsgiver ved at tage en sådan standardkontrakt er dog, at der mangler det nødvendige kendskab til tysk arbejdsret, som delvis afviger stærkt fra dansk arbejdsret: ferie, opsigelser, konkurrenceforbud m.v. Dansk-Tysk Handelskammer hjælper med grundlæggende retslige oplysninger eller med en henvisning til dansktalende rådgivere i Tyskland.

© Getty Images/JacobStudio

Dansk-Tysk Handelskammer hjælper med grundlæggende rådgivning eller henvisning til dansktalende rådgivere, når du overvejer at få eller allerede har en sælger i Tyskland.