Rundspørger

Dansk-Tysk Handelskammer gennemfører årligt to rundspørger. Den ene rundspørge foretages blandt de tyske datterselskaber i Danmark og behandler konjunkturerne og rammebetingelserne i Danmark, mens den anden rundspørge ’Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer’ tager temperaturen på danske virksomheders eksport til Tyskland.

Om rundspørgen

Rundspørgen, som gennemføres hos de tyske datterselskaber i Danmark, behandler virksomhedernes forventninger til det danske marked. Virksomhederne bedømmer også svagheder og styrker ved erhvervslandet Danmark samt faktorer, som har indvirkning på deres forretninger i Danmark. Rundspørgen sendes ud til direktører eller eksport-/marketingchefer for tyske datterselskaber i Danmark.

Hent resultaterne fra 2022

Resultaterne fra den seneste konjunkturrundspørge

Dansk-Tysk Handelskammer gennemførte i maj 2021 en rundspørge blandt tyske datterselskaber i Danmark. I alt besvarede 94 direktører, eksportchefer og marketingchefer i de tyske datterselskaber rundspørgen.

Kort resumé af resultatet:

  • Tyske datterselskaber i Danmark er stadig optimistiske
  • Konkurrenceevnen er intakt
  • Høje omkostninger Danmarks primære udfordring
  • Relevante faktorer i Danmark er: stabilitet, medarbejdernes produktivitet og uddannelsesniveauet hos akademikere.  
  • Danmarks attraktivitet som erhvervsland er forholdsvis uændret i forhold til sidste undersøgelse.

Hent resultaterne fra 2021

Om eksportbarometret

Eksportbarometret måler udviklingen i den danske eksport til Tyskland og giver et aktuelt billede af dansk-tysk samhandel. Eksportbarometret identificerer også succesfaktorer og barrierer på det tyske marked. Rundspørgen sendes ud til direktører eller eksport-/marketingchefer i danske virksomheder.

Hent resultaterne fra 2021

Resultaterne fra det seneste eksportbarometer

Dansk-Tysk Handelskammer gennemførte i oktober/november 2021 rundspørgen hos danske virksomheder. ’Eksportbarometeret’ er blevet besvaret af 326 danske eksportører.

Kort overblik over resultatet:

  • 61 pct. af de danske eksportører forventer vækst i omsætningen i 2022, mens 9 pct. forventer en faldende omsætning.
  • Forventninger til vækst i omsætningen skyldes primært, at danske virksomheder vinder markedsandele og forventer vækst i branchen.
  • Der ses generelt afsætningspotentiale i hele Tyskland, men Nordtyskland anses stadig som primært marked. Interessen for Sydtyskland falder et procentpoint.
  • Kvaliteten er stadig den mest afgørende faktor for succes på det tyske marked, dog er de rigtige samarbejdspartnere og fleksibilitet og tilpasning fortsat vigtige parametre.
  • Godt halvdelen mener, at Tysklands attraktivitet har været uændret de sidste tre år, mens andelen af virksomheder, som mener, at attraktiviteten har forbedret sig, er faldet til 39 pct. Det højesteniveau på 54 pct. måltes i 2017. Andelen af virksomheder, som vurderer attraktiviteten som forringet, er steget fra 4 til 7 pct.

Hent resultaterne fra 2021