Revisorservice

Kravene om dokumentation for de markedsførte emballagemængder er blevet skærpet i den nye emballagelov. I den forbindelse blev Zentrale Stelle Verpackungsregister oprettet for at komme gratisterne til livs.

I forbindelse med de nye krav tilbyder vi en udvidet revisorservice.

Revisorerklæring

Den afsluttende årsopgørelse til de tyske indsamlingssystemer skal ofte bekræftes af en revisor.

Er I ifl. aftalen med systemet forpligtet til at indsende er revisorerklæring, skal I kontakte os. Vi hjælper med udfærdigelse af revisorerklæring og sørger for rettidig indsendelse til indsamlingssystemet.


Fuldstændighedserklæring

Fra 1.1.2019 gælder der en skærpet kontrol med produktansvaret. Salgsemballagen skal indberettes både til de enkelte indsamlingsselskaber (duale system) og til emballageregisteret LUCID. Indsamlingssystemerne skal indberette til emballageregistret LUCID, hvad deres kontraktpartnere (leverandører) har forbrugt af salgsemballage under henvisning til LUCID-nummer og antal kg emballage. Under samme LUCID-nummer skal leverandørerne indsende en såkaldt fuldstændighedserklæring om forbruget af salgsemballage, signeret af en revisor med en i Tyskland godkendt digital signatur.

Fuldstændighedserklæringen skal indsendes senest den 15. maj i det efterfølgende år.

Følgende bagatelgrænser gælder for fuldstændighedserklæringen:

  • mere end 80 tons glas
  • mere end 50 tons papir/pap/karton
  • mere end 30 tons plast/laminat/jernholdige metaller/aluminium

Hvis de årlige emballagemængder overskrider disse bagatelgrænser for mindst én af kategorierne, skal firmaet indsende en bekræftet fuldstændighedserklæring om det samlede emballageforbrug til Tyskland.

Vi hjælper med udfærdigelse af alle de nødvendige dokumentationer og indsender erklæringen til LUCID for jer.

Spørgsmål?

Kontakt os gerne vedrørende spørgsmål ang. revisor- eller fuldstædighedserklæring. 

Kontaktformular