Databeskyttelse

© Getty Images/chombosan

Privatlivspolitik af det Dansk-Tyske Handelskammer i henhold til persondataforordningens kriterier

Dansk-Tysk Handelskammer tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi vil have dig til at vide, hvornår vi indsamler hvilke oplysninger og hvordan vi bruger det.

I. Navn og adresse på den ansvarlige

Den ansvarlige i henhold til persondataforordningen og nationale databeskyttelseslovgivninger af medlemslandene samt andre databeskyttelsesregler er:

Dansk-Tysk Handelskammer
Kongens Nytorv 26, 3. sal
DK-1050 København K
Danmark
Tlf.: +45 33 91 33 35
E-Mail:
info(at)handelskammer.dk
Website: www.handelskammer.dk

II. Navn og Adresse på den databeskyttelsesansvarlige

Ifølge dansk lovgivning er Dansk-Tysk Handelskammer ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesansvarlig, hvilket derfor ikke er sket. Spørgsmål vedrørende databeskyttelse kan dog rettes til gdpr(at)handelskammer.dk.

III. Generel databehandling

1. Anvendelsesområde for behandling af personoplysninger

I princippet indsamler og bruger vi kun personoplysninger fra vores brugere i det omfang det er nødvendigt for at levere en funktionel hjemmeside og vores indhold og tjenester. Indsamlingen o brugen af personoplysninger sker jævnligt, efter samtykke af brugeren. Der gælder en undtagelse i de situationer, hvor forudgående samtykke ikke kan opnås af egentlige grunde, og behandlingen af dataene er tilladt i henhold til lovgivningen.

2. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

I det omfang vi opnår samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger, er § 6 stk. 1 lit. a i persondataforordningen (GDPR) retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger.

Ved behandling af personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, er artikel 6 stk. 1 lit. bi persondataforordningen (GDPR), retsgrundlag. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre forhandlinger.

Hvis en behandling er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjemands berettigede interesser, og hvis den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke overskrider af den første interesse, så er § 6, stk. 1, lit. f GDPR, retsgrundlag for behandlingen.

3. Data sletning og opbevaringens varighed

Personoplysninger fra den registrerede vil blive slettet eller blokeret, så snart oplagringsformålet er ophævet. Derudover kan sådan opbevaring finde sted, hvis den europæiske eller nationale lovgiver har fastsat det i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den ansvarlige er underlagt. Blokering eller sletning af data foregår også, når en opbevaringsperiode, der foreskrives af de nævnte standarder udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af dataene for indgåelse af en kontrakt eller opfyldelse af kontrakten.

IV. Klargøring af hjemmesige og udarbejdelse af logfiler

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hver gang vores hjemmeside åbnes, samler vores system automatisk data og informationer fra computersystemet på den computer, som åbnede siden.

Følgende data bliver herved indsamlet:

(1) Informationer over browseren og dennes version
(2) Operativsystemet af brugeren
(3) Brugerens internetudbyder
(4) IP-adressen af brugeren
(5) Dato og tidspunkt for benyttelsen af hjemmesiden
(6) Websites, hvorfra brugerens computer kommer til vores hjemmeside

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Dataene gemmes også i logfiler på vores system. En opbevaring af disse data sammen med andre personoplysninger fra brugeren finder ikke sted. Retsgrundlag for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er Art. 6, stk. 1 lit. f i persondataforordningen.

3. Formålet med databehandlingen

Den midlertidige opbevaring af IP-adressen af systemet er nødvendig for at tillade levering af hjemmesiden til brugerens computer. I den anledning gemmens brugerens IP-adresse så længe sessionen varer.

Lagring i logfiler sker, for at sikre funktionaliteten af hjemmesiden. Derudover bruges dataene til at optimere hjemmesiden og sikre sikkerheden af vores informationsteknologiske systemer. En bearbejdelse af dataene til markedsføringsformål finder i denne sammenhæng ikke sted.

Til dette formål er vores legitime interesse i behandling af dataene i henhold til § 6 stk. 1 lit. f persondataforordning (GDPR).

4. Opbevaringens varighed

Dataene bliver slettet, så snart det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem med henblik på indsamlingen. I tilfældet af indsamlingen af data for at levere hjemmesiden er det tilfældet, når den respektive session afsluttes. I tilfælde af lagring i logfiler er dette tilfældet efter højst syv dage. Yderligere opbevaring er mulig. I dette tilfælde bliver IP-adressen af brugeren slettet eller fremmedgjort, således, at en indordning af den kaldende klient ikke længere er mulig.

5. Indsigelses og ophævelses muligheder

Indsamlingen af data for leveringen af hjemmesiden og opbevaringen af data i logfiler er obligatorisk for driften af hjemmesiden. Der er derfor ingen muligheder for indsigelse fra brugerens side.

V. Benyttelse af Cookies

 1. a) Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores hjemmeside benytter sig af cookies. Cookies er tekstfiler, der er gemt i internetbrowseren eller på internetbrowseren på brugerens computersystem. Når en bruger besøger en hjemmeside, så kan der gemmes en cookie på brugerens computersystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk streng, der gør det muligt, entydigt at identificere browseren, når hjemmesiden genåbnes.

Vi benytter cookies for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den kaldende browser selv efter et sideskift kan identificeres.

Følgende data bliver gemt og sendes i cookies:

(1) Sprog- og skriftindstillinger
(2) Artikler i en indkøbskurv
(3) Log-In-Informationer

Herved indsamles der ikke personoplysninger.

Følgende data bliver gemt og sendes i cookies:

(1) fonts = Standard Cookie Variable, som vi bruger til at genindlæse skrifttyperne i browseren under en opdatering.

(2) fullcss = Standard Cookie Variable, som vi bruger til at genindlæse CSS-filen i browseren under en opdatering.

Maksimal levetid af Cookies: 730 dage

Derudover bruger vi cookies på vores hjemmeside, der tillader en analyse af brugerens browseradfærd.

På den måde kan følgende data overføres:

(1) Indtastede søgeord

(2) Hyppighed af sidevisninger

(3) Brug af webstedsfunktioner

_ga = Unik identifikator af Google Analytics til at identificere en bruger (sammensat af Client_ID + tidsstempel) | Standard udløbstid 2 år
_gat = Parameter som for Google Analytics til at reducere forespørgselsfrekvensen
_gid = Unik identifikator af Google Analytics til at identificere en bruger (sammensat af Client_ID + tidsstempel) | Standard udløbstid 24 timer

Dataene fra de brugere, der indsamles på denne måde, er pseudonymiseret af tekniske forholdsregler. Derved kan dataene ikke længere identificeres og henføres til den opkaldende bruger. Dataene gemmes ikke med andre personoplysninger fra brugeren.

Ved adgang til vores hjemmeside informeres brugerne vha. et informationsbanner om brug af cookies til analyseformål og henvises til denne privatlivspolitik. I denne sammenhæng er der også en indikation af, hvordan lagring af cookies i browserindstillingerne kan forhindres.

Hvis du ikke ønsker Tracking, så finder du i nærværende privatlivspolitik under afsnittet Google Analytics en vejledning til deaktivering.

 1. b) Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger vha. teknisk nødvendige Cookies er Art. 6, stk. 1, lit. f i persondataforordningen (GDPR).

Retsgrundlaget, for behandling af personoplysninger ved brug af cookies til analyseformål, er brugerens samtykke, jf. § 6 stk. 1 lit. a i persondataforordningen (GDPR).

 1. c) Formål med databehandlingen

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er, at lette brugen af hjemmesider til brugere. Nogle funktioner på vores hjemmeside kan ikke udbydes uden brug af cookies. For disse er det nødvendigt, at browseren kan genkendes, selv efter et sideskift.

Vi bruger cookies specielt i forhold overtagelsen af sprog- og skriftindstillingerne.

De data som indsamles via de teknisk nødvendige cookies, bliver ikke benyttet til at oprette brugerprofiler.

Brugen af analyse-cookies sker med det formål at forbedre kvaliteten og indholdet af vores hjemmeside. Gennem analyse-cookies lærer vi, hvordan hjemmesiden bruges og derfor kan vi konstant optimere vores tilbud.

Til dette formål er vores legitime interesse i databehandlingen af personoplysninger Art. 6, stk. 1 lit. f i persondataforordningen (GDPR).

 1. e) Opbevaringens varighed, Indsigelses- og ophævelsesmuligheder

Cookies bliver gemt på brugerens computer og fra denne overført til vores hjemmeside. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over vores anvendelse af cookies. Ved en ændring i browserindstillingerne kan du minimere eller deaktivere overførelsen af cookies. Cookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies deaktiveres på vores hjemmeside, er det måske ikke muligt at bruge alle funktionerne på hjemmesiden til det fulde.

VI. Newsletter

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores hjemmeside er der mulighed for at abonnere et gratis nyhedsbrev. Når du registrerer dig til nyhedsbrevet, sendes dataene fra en indtastningsfelter, der er lavet med iFrame, til vores tjenesteudbyder for e-mail-marketing-softwareudbydere der er bestilt af os.

Følgende data registreres:

 • Titel
 • Navn
 • Efternavn
 • Mailadresse

Derudover bliver følgende data indhentet ved registreringen:

 • IP-adressen fra den kaldende computer
 • Dato og tidspunkt på registreringen

Til behandling af dataene indhentes dit samtykke under registreringsprocessen, og der henvises til nærværende privatlivspolitik.

I forbindelse med behandling af data til afsendelse af nyhedsbreve, med undtagelse af udbyderen af e-mail-marketing-software, videregives disse data ikke til tredjemand. Dataene bliver udelukkende benyttet til at afsende nyhedsbrevene.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

I det omfang vi opnår samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger, er § 6 stk. 1 lit. a i persondataforordningen (GDPR) retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger.

Retsgrundlag for behandling af data efter registrering til nyhedsbrevet af brugeren er ved dennes samtykke § 6 stk. 1 lit. a i persondataforordningen (GDPR).

I det omfang nyhedsbrevet sendes som en del af medlemskabet af dataene i vores database, som er registreret hos os, er retsgrundlaget artikel 6 stk. 1 lit. b i persondataforordningen (GDPR).

3. Formål med databehandlingen

Indsamlingen af brugerens e-mail-adresse tjener til at levere nyhedsbrevet. Indsamlingen af andre personoplysninger i forbindelse med registreringsprocessen tjener til at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mail-adresse.

4. Opbevaringens varighed

Dataene vil blive slettet, så snart det ikke længere er nødvendigt med henblik på formålet med samlingen. Brugerens e-mailadresse gemmes derfor, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt.

De øvrige personoplysninger, der indsamles under registreringsprocessen, vil normalt blive slettet efter en periode på syv dage.

5. Newsletter-Tracking

For at optimere vores Newsletter benytter vi os af en personlig tilpasset Newsletter-Tracking. Udover din e-mailadresse registrerer vi også aktiviteterne forbundet med nyhedsbrevet (klik adfærd)

6. Indsigelses- og ophævelsesmuligheder

Abonnementet til vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den påvirkede bruger. Til dette formål er der et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev.

Alternativt kan du sende os en e-mail til gdpr(at)handelskammer.dk.

VII. Registrering (ansøgning om medlemskab, begivenhedsregistrering, bestilling af publikationer og nyhedsbreve, kontakt og rekruttering)

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores hjemmeside tilbyder vi brugerne muligheden for at registrere sig ved angivelse af personoplysninger. Dataene indtastes i en indtastningsfelter og sendes til os og gemmes.

En overførelse af data til tredjemand finder ikke sted. Følgende data indsamles under registreringsprocessen:

Følgende data registreres:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Position
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse

På tidspunktet af registreringen lagres endvidere følgende data:

 • IP-adresse fra den kaldende computer
 • Dato og tidspunkt for registreringen
 • Den anvendte Browser
 • Operativsystemet

Som en del af registreringsprocessen opnås brugerens samtykke til at behandle disse data.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for behandling af data er i nærværelse af brugerens samtykke § 6 stk. 1 lit. A i persondataforordningen (GDPR).

Hvis registreringen tjener til opfyldelsen af en kontrakt, som brugeren er part i eller ved gennemførelse af forudgående kontraktlige foranstaltninger, er et yderligere retsgrundlag for behandling af dataene art 6 stk. 1 lit. b i persondataforordningen (GDPR).

3. Formål med databehandlingen

En registrering af brugeren er nødvendig for at opfylde en kontrakt med brugeren eller, for at gennemføre forudgående kontraktlige foranstaltninger.

Din registrering kan være en ansøgning om medlemskab eller registrering til en begivenhed. Yderligere informationer findes i vores informationskrav:

Informationskrav - Nyhedsbrev

Informationskrav – Bestilling af publikationer

Informationskrav – Ansøgning om medlemskab

Informationskrav – Begivenhedsregistrering

Informationskrav – Kontakt

Informationskrav – Personalesøgning

Informationspligt – Ansøgning

4. Opbevaringens varighed

Dataene vil blive slettet, så snart det ikke længere er nødvendigt med henblik på formålet med samlingen.

Dette er tilfældet under registreringsprocessen for udførelse af en kontrakt eller for udførelse af forudgående kontraktforanstaltninger, hvis dataene ikke længere er nødvendige for kontraktens opfyldelse. Selv efter kontraktens udløb kan der være behov for at opbevare personoplysninger i den kontraherende part for at overholde kontraktmæssige eller lovmæssige forpligtelser.

5. Indsigelses- og ophævelsesmuligheder

Som bruger har du mulighed for at annullere registreringen til enhver tid. Du kan til enhver tid ændre de data, der er lagret om dig. Kontakt gdpr(at)handelskammer.dk for at ændre eller slette dine data.

Hvis dataene er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre forud for kontraktmæssige foranstaltninger, er for tidlig sletning af data kun mulig, såfremt kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser ikke udelukker sletningen.

VIII. Kontaktformular og e-mail kontakt

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På vores hjemmeside er der kontaktformularer, som kan bruges til komme i kontakt med vores medarbejdere. Hvis en bruger benytter sig af denne mulighed, så bliver de angivne data i indtastningsfelterne videregivet til og gemt af os.

Følgende data registreres:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

På tidspunktet for sendelsen af beskeden bliver desuden følgende data indsamlet:

 • IP-adresse fra den kaldende computer
 • Dato og tidspunkt for registreringen
 • Den anvendte Browser
 • Operativsystemet

For behandlingen af disse data indhenter vi dit samtykke, når du afsender din besked og henviser til denne privatlivspolitik.

Alternativt er det muligt at komme i kontakt med os via den dertil indrettede mailadresse. I dette tilfælde bliver brugerens personoplysninger, der blev indsendt med mailen, gemt.

En overførelse af data til tredjemand finder ikke sted. Oplysningerne bliver udelukkende brugt til behandlingen af samtalen.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for databehandlingen i nærværelse af brugerens samtykke er Art 6 stk. 1 lit. a i persondataforordningen (GDPR).

Retsgrundlag for databehandlingen, som registreres via vores mailadresse, er Art. 6, stk. 1, lit. f i persondataforordningen (GDPR). Sigter mailkontakten mod indgåelsen af en kontrakt, så er det yderligere retsgrundlag for databehandlingen Art. 6, stk. 1, lit. b.

3. Formål med databehandlingen

Databehandlingen af personoplysningerne som vi har modtaget fra indtastningsfelterne, tjener alene til det formål at bearbejde din kontaktoptagelse. I tilfældet af en kontaktoptagelse via e-mail er dette også den legitime interesse for behandlingen af dataene.

De øvrige personoplysninger, der behandles under afsendelsesprocessen, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og for at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.

4. Opbevaringens varighed

Dataene vil blive slettet, så snart det ikke længere er nødvendigt med henblik på formålet med samlingen. For de personoplysninger fra indtastningsfelterne i kontaktformularen og dem, der sendes via e-mail, er det tilfældet, når den respektive samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen afsluttes, når det kan udledes af omstændighederne, at de relevante sagsforhold er blevet endelig afklaret. De under afsendelsesprocessen yderligere modtagne personoplysninger bliver, senest efter en frist på syv dage, slettet.

5. Indsigelses- og ophævelsesmuligheder

Brugeren har til enhver tid mulighed for, at samtykket til databehandlingen af personoplysningerne tilbagekaldes. Optager bruger kontakt til os via vores e-mail, så kan han til enhver tid gøre indsigelse mod lagringen af personoplysningerne. I dette tilfælde vil en samtale ikke kunne videreføres.

Tilbagekaldelse af samtykket og indsigelsen mod lagringen kan skriftligt rettes til vores mailadresse gdpr(at)handelskammer.dk

Alle personoplysninger, som blev gemt med hensyn til kontaktoptagelsen, vil i dernæst blive slettet.

IX. Overførelse af personoplysninger til tredjeman

1. Udbyder af hjemmesiden

I forbindelse med ordrebehandling videreføres personoplysninger til agenturet, der er ansvarlig for driften af hjemmesiden og den tekniske serviceudbyder. Ordreaftalen er reguleret af en tilsvarende aftale med tjenesteudbyderen.

2. Social Media Sharing Button

Almen instruks
Social media plugins sørger normalt for, at alle besøgende på en side straks spores af disse tjenester med deres IP-adresse og deres fortsatte browseradfærd bliver protokolleret. Dette kan ske, selvom du ikke har trykket på knappen. For at forhindre dette bruger vi den såkaldte Shariff-Metode. Herved vil den direkte kontakt, via vores social-media knap, mellem det sociale netværk og dig først blive etablere, når du bruger den respektive deleknap. Hvis du allerede er tilmeldt ved et socialt netværk, sker det hos Facebook og Google+ uden at et nyt vindue åbnes. Du kan dermed dele vores indhold på sociale netværk, uden at disse kan danne fuldstændige surfing-profiler.

Facebook

Vores hjemmeside bruger plugins fra det sociale netværk af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. På grund af Shariff-metoden får Facebook først kundskab om din IP-adresse ved besøg på vores hjemmeside, når du har brugt knappen. Benytter du denne plugin mens du samtidigt er logget på Facebook, så kan Facebook registrere denne adfærd og tildele den til din brugerkonto.

Vi har ikke kundskab til om Facebook muligvis samler og bearbejder data om dig, og i givet fald har vi ikke indflydelse herpå. Nærmere informationer herom kan du finde i Facebooks privatlivspolitik http://de-de.facebook.com/policy.php. Derudover henviser vi til den generelle håndtering og deaktivering af cookies i den generelle fremstilling i nærværende privatlivspolitik.

Google+

Vores hjemmeside bruger plugins fra det sociale netværk Google+ af Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. På grund af Shariff-metoden får Google først kundskab om din IP-adresse ved besøg på vores hjemmeside, når du har brugt knappen. Benytter du dette plugin mens du samtidigt er logget på Google+, så kan Google+ registrere denne adfærd og tildele den til din brugerkonto.

Vi har ikke kundskab til, om Google+ muligvis samler og bearbejder data om dig, og i givet fald har vi ikke indflydelse herpå. Nærmere informationer herom kan du finde i Facebooks privatlivspolitik https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Derudover henviser vi til den generelle håndtering og deaktivering af cookies i den generelle fremstilling i nærværende privatlivspolitik.

Twitter

Vores hjemmeside bruger plugins fra det sociale netværk af Twitter International Company, Data Protection Officer One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 IRELAND. På grund af Shariff-metoden får Twitter først kundskab om din IP-adresse ved besøg på vores hjemmeside, når du bruger Re-Tweet-knappen.

Vi har ikke kundskab til, om Twitter muligvis samler og bearbejder data om dig, og i givet fald har vi ikke indflydelse herpå. Nærmere informationer herom kan du finde i Facebooks privatlivspolitik https://twitter.com/privacy?lang=de. Derudover henviser vi til den generelle håndtering og deaktivering af cookies i den generelle fremstilling i nærværende privatlivspolitik.

Xing

Vores hjemmeside bruger Xing Share Plugin fra det sociale netværk Xing, XING SE, Dammentorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland. Bruger du denne knap, så forbinder din browser dig til udførelsen af plugin funktionen med Xing. Herved bliver der ikke gemt personoplysninger om dig af Xing, og din brug registreres ikke via en cookie.

Nærmere informationer kan du finde i Xings privatlivspolitik på https://www.xing.com/privacy. Derudover henviser vi til den generelle håndtering og deaktivering af cookies i den generelle fremstilling i nærværende privatlivspolitik.

LinkedIn

Vores hjemmeside bruger LinkedIn Share Plugin af det sociale netværk LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Bruger du denne knap, så forbinder din browser dig til udførelsen af plugin funktionen med LinkedIn. Herved bliver der ikke gemt personoplysninger om dig af LinkedIn, og din brug registreres ikke via en cookie.

Nærmere informationer kan du finde i Xings privatlivspolitik på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Derudover henviser vi til den generelle håndtering og deaktivering af cookies i den generelle fremstilling i nærværende privatlivspolitik.

3. YouTube-Videos

Vi har lejlighedsvis inkluderet YouTube-videoer på vores hjemmeside, som er gemt på YouTubes servere og kan afspilles fra vores hjemmeside via en integrering. Integreringen af videoerne sker med en aktiveret option for udvidet databeskyttelsesindstillinger. Når du afspiller disse videoer, gemmes YouTube-cookies og DoubleClick-cookies på din computer, og muligvis overføres data til Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, som er YouTube udbyderen.

Når du afspiller videoer, der er gemt på YouTube, vil mindst følende oplysninger blive sendt til Google Inc. som YouTube-udbyder og udbyderen af DoubleClick-netværket: IP-adresse og Cookie-ID, den specifikke adresse som blev besøgt, systemdato og tidspunkt for opkaldelsen, kendingsnummeret af din browser.

Denne overdragelse af oplysninger sker uafhængigt af, om du har en Google brugerkonto, som du er logget ind i, eller om du ikke har en brugerkonto. Hvis du er logget ind, kan Google direkte tilknytte disse oplysninger til din konto. Hvis du ikke ønsker at de blive tildelt din profil skal du logge ud, før du aktiverer afspilningsknappen for videoen.

YouTube eller Google Inc. gemmer disse oplysninger som brugsprofiler og kan bruge dem til reklame, markedsundersøgelser og / eller brugerdefineret design af deres hjemmesider. Sådan bearbejdelse sker specielt (også for ikke tilmeldte brugere) for leveringen af behov specificeret reklame og for at andre brugere informeres over din brug af vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, og for at udøve denne ret skal du sende henvendelsen til Google som operatør for YouTube.

4. Google Maps

Denne hjemmeside bruger kortsoftwaren Google Maps fra Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du indsamling, behandling og brug af automatiserede data indsamlet af Google og dets agenter. Vilkår for brug af Google Maps. Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og dets behandling af Google findes på denne informationsside.

5. Webiste-analyse med Google Analytics

Denne hjemmeside bruger "Google Analytics" -tjenesten fra Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland til at analysere brugernes adfærd af hjemmesiden. Tjenesten anvender "cookies" - tekstfiler, der er gemt på din enhed. Oplysningerne, der indsamles af cookies, sendes normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

På denne hjemmeside virker IP-anonymisering. Brugerens IP-adresse forkortes i EU's medlemsstater og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Grundet denne reduktion kan IP-adressen ikke føres tilbage til din person. I henhold til databehandleraftalen som vores udbyder til hjemmesiden har sluttet med Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, udarbejder disse vha. den indsamlede information en evalurering af hjemmesidens aktivitet og adfærd og udfører tjenesteydelser tilknyttet til internetadfærden.

Du har mulighed for at forhindre lagring af cookies på din enhed ved at foretage de relevante indstillinger i din browser. Der er ingen garanti for, at du vil kunne få adgang til alle funktioner på denne hjemmeside uden begrænsninger, hvis din browser ikke tillader cookies.

Desuden kan du bruge et browserplugin for at forhindre, at oplysninger, indsamlet vha. cookies (herunder din IP-adresse), bliver sendt til Google Ireland Ltd. og brugt af Google Ireland Ltd. Følgende link fører dig til det pågældende plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan forhindre indsamling af Google Analytics ved at klikke på følgende link. En opt-out-cookie vil blive indstillet, som forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside:

Deaktiver Google Analytics

Her er flere oplysninger om Google Incs dataforbrug: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da

X. Den pågældendes persons rettigheder

I henhold til EU's databeskyttelsesforordning har du følgende rettigheder:

Hvis dine personoplysninger behandles, har du ret til at få oplysninger om de data, der er lagret om dig (Art. 15 GDPR).

Hvis ukorrekte personoplysninger behandles, har du ret til en korrektion (artikel 16 DSGVO).

Hvis de juridiske forudsætninger eksisterer, kan du anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen og indsigelse mod behandlingen (Art. 17, 18 og 21 GDPR).

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din databeskyttelseserklæring. Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykket, indtil tilbagekaldelsen.

Hvis du har givet samtykke til databehandling eller en databehandlingskontrakt eksisterer, og behandlingen af data udføres ved hjælp af automatiserede procedurer, kan du have ret til dataportabilitet (Art 20 GDPR).

Hvis du gør brug af dine førnævnte rettigheder, kontrollerer AHK Danmark, om de lovmæssige krav til dette er opfyldt.

For databeskyttelsesklager kan du kontakte den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for AHK Danmark (Datatilsynet, www.datatilsynet.dk, tlf.: 0045-33193200) eller din tilsynsmyndighed og klage over databehandlingen.

 

Version: Juli 2019