Momsrefusion

Momsregistrerede virksomheder kan få udenlandsk moms tilbage på varer og ydelser. Vi hjælper din virksomhed med at få momsen tilbage fra Tyskland og andre EU lande. Udenlandsk moms kan ikke refunderes i den danske momsangivelse.

Hvad kan vi gøre for dig?

I sender os de originale eller elektroniske udenlandske momsbilag og tilmelder os på Skattestyrelsens hjemmeside. Vi klarer alt papirarbejdet og fører korrespondancen med de udenlandske myndigheder.

Hvordan tilmelder du virksomheden til momsrefusion?

 1. Log på TastSelv Erhverv med CVR/SE nummer
 2. Klik på Profil
 3. Klik på Profiloplysninger
 4. Klik på Tilmeldingsoplysninger
 5. Klik på Momsrefusion
 6. Klik på knappen Tilmeld og herefter Godkend
 7. Firmaet er nu tilmeldt til momsrefusion

Derefter autoriserer du os til at ansøge om momsrefusion:

 1. Log på skattemappen
 2. Klik på profil
 3. Klik på rettigheder til Tast Selv
 4. Klik på autoriserer revisor
 5. Vælg momsrefusion og indtaste vores CVR nummer 29920885 og klik på Gem

Som en momspligtig virksomhed kan du ansøge om momsrefusion i alle EU lande eller Norge, Schweiz eller Island.

Ifølge de enkelte nationale forskellige regler om momsfradrag kan man få betalt købsmoms helt, delvis eller ikke refunderet. Vi undersøger fradragsretten i de enkelte situationer.

Der gælder for alle EU-lande det, at der skal søges momsrefusion for resten af kalenderåret eller hele kalenderåret senest den 30. september i det efterfølgende år. For lande uden for EU er fristen for momsansøgning den 30. juni.

Man kan også ansøge successivt i løbet af en kalenderår ved at ansøge f.eks. kvartalsvis om momsrefusion. I må gerne tilsende bilagene løbende til os og vi ansøger på jeres vegne.

Priser for momsrefusion

Vores honorar opdeler sig i et basishonorar på 1.150 kr. og en provision på 10 % af refusionsbeløbet. I er altid velkomne til at kontakte med yderlige spørgsmål og konkrete priser på legal(at)handelskammer.dk.