Den virtuelle ansættelsessamtale

I et forsøg på at finde det positive i en af verdens største kriser har vores HR-partner Mercuri Urval sat sig for at undersøge de muligheder og potentialer for virksomheder, som også følger med.

© iStock.com/jamesteohart


I takt med dette års Covid-19 situation er ansættelsessamtalen ligesom mange andre møder gået online. For nogen til stor lettelse og for andre en stor udfordring. Her er kort beskrevet nogle af de overvejelser, som du kan gøre dig tilsammen med et par gode råd. 
 

Betragt dit online-møde som et hvilket som helst andet fysisk møde 

For mange blev det i foråret en udfordring, at vi pludselig skulle begrænse vores fysiske møder. Bekymringerne gik overvejende på at vi ikke kunne handle, samskabe og udvikle vores forretninger på samme vis som tidligere. Mange fandt dog alligevel vejen og vi har i løbet af 2020 skabt et ekstraordinært kompetenceløft indenfor det digitale, heriblandt den digitale ansættelsesproces.  

I de virtuelle ansættelsessamtaler er fokus fortsat på at sikre transparens i både proces, formål og indhold. De åbne spørgsmål fulgt op af konkrete eksempler, resultater og situationer er ligesom i de fysiske ansættelsessamtaler også fortsat en fast del af dialogen.  

Helt grundlæggende er det også fortsat vigtigt at intervieweren indledningsvis skaber en god stemning. Der skal derfor fortsat gøres en indsats for at lade kandidaten ”lande” i mødet. Den velkendte smalltalk fra receptionen og ned til mødelokalet eller forbi kaffeautomaten skal nu i stedet afløses af noget andet. Det er derfor vigtigt, at du som interviewer indledningsvis giver dig god tid til at etablere den gode stemning og indlede det egentlige møde – også selvom der er tale om et videomøde.  
 

Nonverbal kommunikation i videomødet 

Den naturlige dialog og spejling som sker i det fysiske møde begrænses lige så snart vi går online.  

Mere end halvdelen af kommunikationen i en samtale er nonverbal, hvoraf en del i det virtuelle møde går tabt. Det er dog fortsat muligt at inddrage en del af denne nonverbale kommunikation i det virtuelle møde, hvis ellers det digitale set-up er af høj kvalitet.   

Ansigtsmimik, øjenkontakt og stemmeføring kan fortsat være en del af kommunikationen i det virtuelle møde, imens kropssproget som eks. positur, placering i rummet mm. går tabt. For nogle kan dette være en fordel og for andre en begrænsning. I visse ansættelser er denne del af den nonverbale kommunikation ikke altafgørende ift. hvorvidt man er den rette til jobbet. I mange tilfælde vil den dog have mere eller mindre indflydelse på succes i jobbet, så sørg for at gøre dig disse overvejelser forinden du kaster dig ud i den 100% digitale ansættelsesproces. 
  

Gode råd til dit online interview 

I forhold til at skabe de bedst mulige forhold for at afholde et godt virtuelt interview er der en række forslag her til det gode online interview: 

 • Afhold dit møde via computer og ikke telefon. Hvis dette er muligt, så fastgør din telefon eller kamera til en stander så mødet ikke er i konstant bevægelse.   
   
 • Vælg din baggrund med omhu. Ligesom vi vælger et billede på vores CV med omhu, er det vigtigt at du også vælger dine omgivelser og din baggrund med omhu.  
   
 • Tilpas skærmen i højden. Sørg for at skærmen er tilpasset i højden så der er en smule luft over dit hoved og dine skuldre er med. Sid gerne en armslængde fra tastaturet og centreret i billedet.
   
 • Placer dig gerne med front imod lys. Placér dig enten imod et vindue eller lampe, så du undgår skygger i ansigtet. Jo færre skygger, jo mere nonverbal kommunikation i mødet.   
   
 • Forberedelse. Hav dit CV, ansøgning, stillingsopslag og spørgsmål klar. 
   

Held og lykke med din næste samtale!