Relationerne blomstrer i de dansk-tyske relationer – på trods af Covid-19

I et forsøg på at finde det positive i en af verdens største kriser har vores HR-partner Mercuri Urval sat sig for at undersøge de muligheder og potentialer for virksomheder, som også følger med.

En række danske og tyske virksomhedsledere og medarbejdere har stillet sig til rådighed for interviews, og der er dukket et par interessante temaer op, som jeg glæder mig til at dele med jer.

 

Til trods for vores forsøg på at forblive optimistiske, er der er ingen tvivl om, at Covid-19 har udfordret vores værdikæder, forretninger og ”normale” måde at drive forretning på.

Under normale omstændigheder påvirkes vores relationer på tværs af den dansk-tyske grænse af en lang række forhold som kultur, økonomi og politik. Spørgsmålet er, hvad en situation som denne har betydet for relationerne?

Situationen har i hvert fald krævet noget andet og noget nyt af os. Både i vores privatliv og på job er vi blevet tvunget til at gøre andet, end det vi ”plejer”. For mange er der samtidig sket en til tider uforenelig sammensmeltning af vores privat- og arbejdsliv. Prioritering og fordeling af ansvar har derfor fået endnu større betydning for vores følelse af mening og oplevelse af dygtighed.

Lederne har i høj grad været optaget af de mange hjælpepakker, som er stillet til rådighed både af den danske og den tyske regering. Dette har gjort det muligt for mange virksomheder at beholde arbejdskraften til trods for en massiv mavepuster i efterspørgslen og de ellers så velfungerende europæiske og globale værdikæder. 

For alle ledere, tyske som danske, har Covid-19 krævet øget kommunikation for at kunne navigere igennem en hverdag bestående af mange og pludselige forandringer og udfordringer.   

I dialog med danske og tyske virksomhedsledere om de positive effekter af coronakrisen er der dukket nogle temaer op, som allerede på nuværende tidspunkt har betydning for de dansk-tyske relationer og muligvis også kommer til at have betydning for måden, hvorpå der drives forretning på længere sigt. 

Følelsen af tilknytning og fællesskab afhænger af en række forskellige forhold

Der er store forskelle i opfattelsen af, hvad Covid-19 har gjort for vores følelse af tilknytning til vores arbejdsplads. Flere steder oplever man større tilknytning pga. den øgede opfølgning og kommunikation.  

”De daglige web- og statusmøder har betydet, at jeg har oplevet en meget stærkere team-ånd[…] tidligere har jeg ikke haft nær så meget sparring med mine danske kollegaer[…] eller indsigt i den overordnede forretning ” 
Gerhard Pollex, Sales Manager, Tyskland, Mining and Utility

De hjemsendte og nyansatte er dog i højere risiko for at komme til at føle sig afkoblede. De hjemsendte går mange steder glip af meget kommunikation blandt andet pga. deres nye status som ”medarbejdere ikke til rådighed”.  De nyansatte oplever sig udfordrede, fordi de endnu ikke har etablerede relationer til de nye kollegaer, chefer, kunder mv. Særligt for disse medarbejdere er det afgørende, at lederne stiller sig til rådighed og samtidig øger deres kommunikation og dialog med medarbejderen.

”[…] som ny medarbejder og samtidig et socialt menneske er det ikke ideelt at arbejde hjemme[…] Det er også sværere at involvere andre som ny[…] de daglige videomøder har dog gjort det muligt for mig også at søge hjælp hos mine tyske kollegaer.”
Lasse Wrang, Nyansat Area Sales Manager pr. 1. marts 2020

Underordnet virksomhedens situation er den løbende dialog og kommunikation afgørende – også selvom vi ikke altid synes, vi har noget at snakke om.   

De ledere, som formår at afsætte tid til online teammøder og løbende dialoger 1:1 på tværs af landegrænser, oplever en generel øget trivsel og motivation blandt deres medarbejdere.

Øget vidensdeling og kompetenceudvikling

Som afledt effekt af både øget kommunikation og omrokering af ressourcer pga. hjemsendelser eller en skæv fordeling i arbejdsbyrden mellem faggrupper ses også et andet tema – nemlig øget vidensdeling og kompetenceudvikling.

”Jeg bruger meget tid på at kommunikere om de forskellige gear, som vi har mulighed for at gå ned i, hvis det bliver nødvendigt. Jo mere ærligt og åbent jeg kan kommunikere om vores situation og de udfordringer, som vi kan risikere at støde på, jo mere mærker jeg, at folk har lyst til at byde ind med nye ideer og muligheder”[…] det har udfordret os lidt at få startet vores nye mand i Tyskland op. Al intro og træning er foregået via video og ud af den nuværende situation er der dukket et rigtig fint samarbejde op imellem vores tyske medarbejdere.”
Palle Fjord Thomsen, COO, KVK Hydra Klov

Nogle medarbejdere har oplevet en øget arbejdsmængde, hvorimod andre har oplevet det modsatte. Den omfordeling, som er sket af opgaver og ansvar hos de medarbejdere, som fortsat er i arbejde, har krævet en øget vidensdeling og udvikling af kompetencer.

Dette har medført at der enten er lært nye systemer at kende, eller at der er opnået større indsigt i andres ansvarsområder. Indsigten i de digitale kommunikationsværktøjer er generelt også forbedret, særligt på den tyske side af grænsen, nu vi ikke har haft andre muligheder for at komme hinanden ved.   

”Tidligere, før corona havde jeg backup på mine opgave - nu hvor folk er hjemsendte, er der nye opgaver, som skal løses… Det betyder, at jeg har måttet sætte mig ind i nye systemer…. jeg også oplevet, at mine kunder pludselig er blevet meget mere erfarne ift. digitale kommunikationsværktøjer”
Gerhard Pollex, Sales Manager, Mining and Utility

Øget opmærksomhed på den gensidige afhængighed

En generel observation er, at vi er mere opmærksomme på hinanden. Vores fysiske begrænsninger har medført færre fysiske møder i de dansk-tyske relationer, men vi er oftere i kontakt med hinanden – blot via telefon eller videoopkald. Vi tjekker i højere grad ind med hinanden; vores medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Den store gensidige afhængighed i værdikæderne gør, at vi er mere opmærksomme på hinandens behov.

”Fremtiden er usikker - Vi kender ikke tempoet som opstarten kommer til at ske i[…] vi får mange opdateringer fra vores kunder, og det er et kæmpe arbejde at få lokomotivet til at køre igen”
Jesper Dobel, International Sales Manager, GKN Wheels

I forbindelse med at vi nu aner en ”normal” hverdag igen, har vi netop også brug for at være mere opmærksomme på hinanden. Vi bliver nød til at sikre os, at alle er med ombord, parate og klar, inden vi for alvor ”sætter det store lokomotiv i gang igen.”

Den digitale kontakt kan ikke stå alene

Til trods for at mange af vores relationer i den nye hverdag er blevet digitale, er der samtidig tegn på, at de dansk-tyske relationer blomstrer. Dialogerne summer af nærvær og et ønske om at forstå og imødekomme den anden parts konkrete situation.

” Vi er kommet tæt på hinanden rimeligt hurtigt. Under normale omstændigheder taler man ikke om, hvordan man håndterer sådan en frygt i sin organisation[…] Måske vi alle kommer hinanden mere ved i en sådan situation. Pludselig indser vi måske alle sammen, at vores organisation rent faktisk består af mennesker[…]” Horst Rose, Vorstand, & Board member, Denios AG.

Særligt de eksisterende relationer har haft mulighed for at blomstre trods de begrænsninger vi har oplevet, hvorimod nye relationer i højere grad har haft svært ved at få fodfæste, hvis ikke kommunikation og løbende dialog har været til stede.  

Der er ingen tvivl om, at de digitale værktøjer, også har været med til, at vi pludselig har haft nemmere ved at komme hinanden ved. Vurderingen er dog, at den digitale kontakt ikke kan stå alene.

”Lige for nu har det ingen betydning, at alt er via telefon og video, men jeg tror ikke, at det er holdbart på den lange bane - der er intet der 100 % kan erstatte den fysiske kontakt. Det kan virke for nu, men ikke stå alene.”
Peter Bertelsen, CEO Epoke Group

Vi mennesker er drevet af at overleve, og vi formår at tilpasse os både større og mindre kriser. Tænk hvis alle virksomheder, store som små, danske som tyske formår at fastholde erfaringerne fra denne specielle tid og justere deres værdikæde, organisation og adfærd, så det får positiv effekt på forretningen i fremtiden.

Så hvilke spørgsmål er det, du som virksomhedsleder skal stille dig selv og andre for netop at blive klogere af corona?

Har du brug for hjælp til at finde det gode spørgsmål, så læs mere her eller kontakt mig for en snak.

Helene Tersbøl Kristiansen, Mercuri Urval