Fire til fem vindmøller dagligt

Den tyske regering ønsker at fremskynde udbygningen af vindkraft på land. Specifikt betyder det, at der i gennemsnit skal opsættes fire til fem vindmøller hver dag indtil 2030.

9.3.2023

Tysklands kansler Olaf Scholz slår desuden fast, at delstaternes fremskridt på området vil blive overvåget på månedlig basis. Det, der ikke er gjort til tiden, skal indhentes, hvilket lægger pres på de delstater, der enten er langt bagud eller har love, der vanskeliggør udbygningen af vindmøller.

Vindkraft på land spiller en central rolle i den grønne energiomstilling samt i reduktionen af Tysklands brug af fossil gas, kul og olie. Sidste år steg udbygningen af vindkraft på land kun svagt med ca. 4,3%. Der blev således opstillet 551 nye møller med en kapacitet på 2.403 megawatt. Den samlede kapacitet i Tyskland er pt. godt 58 gigawatt – regeringens mål er en installeret kapacitet på 115 gigawatt i 2030.

Tilbage i juni 2022 vedtog den føderale regering en vind-på-land-lov', hvilket betyder, at de tyske delstater inden udgangen af 2032 skal øremærke 2% af deres areal til vindenergi.