Danske og tyske virksomheder indgår aftale om grøn brint

Danske virksomheder kan producere grøn brint i store mængder. Og tyske virksomheder har et enormt behov for grøn brint som led i den grønne omstilling. I dag underskriver en række virksomheder fra Danmark og Tyskland en deklaration om grøn brint, som Dansk Industri, Green Power Denmark og Dansk-Tysk Handelskammer har taget initiativ til. Producenterne i Danmark og aftagerne i Tyskland efterlyser rør, som kan transportere brint, og en stærkere indsats for at udvikle det kommende marked.

 

27.11.2023

Med deklarationen sender virksomhederne på begge sider af grænsen et stærkt signal til politikerne. Senest i første halvår af 2024 bør de træffe investeringsbeslutning om at grave brintrør ned. Det er nødvendigt, hvis de skal leve op til samarbejdsaftalen mellem Danmark og Tyskland fra foråret, som har som mål, at den grønne brint skal flyde mellem landene i 2028.

  • "Grøn brint er og bliver helt afgørende i de store europæiske energiforbrugende virksomheders grønne omstilling. Og en stor del af den skal de helst hentes i Danmark.  Derfor bør politikerne meget snart beslutte, hvordan brintrørene skal finansieres, så den nødvendige investeringsbeslutning kan komme i første halvår af 2024, og det danske brintrør til Tyskland kan komme i drift i 2028," siger Troels Ranis, direktør i DI Energi.

Danmark kan blive storleverandør af brint, som bliver afgørende for den grønne omstilling af den europæiske industri. Men mange ting skal ske på samme tid. Vi skal producere mere grøn strøm, end vi kan afsætte gennem elnettet. Vi skal bygge nye virksomheder, som kan producere grøn brint, og vi skal grave brintrør ned, så vi kan sende den grønne brint til virksomhederne i Tyskland.

  • "Vi kan producere enorme mængder billig grøn strøm fra vindmøller i Nordsøen, og vi har den nødvendige teknologiske viden, som gør os i stand til producere brint i stor skala. Hvis vi griber chancen, kan vi altså opbygge en helt ny industri i Danmark med tilhørende arbejdspladser. Men der sker først noget, når virksomhederne kan se, at brintrøret er på vej, så de ved, at de kan komme af med den brint, de producerer," siger Kristian Jensen, adm. direktør i Green Power Denmark.

ThyssenKrupp, BASF, Stadtwerke Flensburg og Uniper er blandt de tyske virksomheder, som støtter deklarationen. Flere af dem bruger i dag meget store mængder brint i produktionen, som er produceret af fossile brændsler.

Den tyske regering anslår i sin brintstrategi, at Tyskland får behov for at importere mellem 45 og 90 TWh brint i 2030. Den brint skal helst være produceret af grøn strøm. Det danske eksportpotentiale ventes i 2030 alene for Tyskland at være 16 TWh (svarende til ca. 4,5 GW elektrolysekapacitet, af de 4-6 GW der er politisk besluttet at producere).

  • "Tyskland er en af de vigtigste industrinationer i verden. Her betyder de energiintensive industrier meget. Blandt andet brancherne for byggematerialer, kemikalier, glas, ikke-jernholdige metaller, papir og stål arbejder i øjeblikket aktivt på en bæredygtig, sikker og konkurrencedygtig energiforsyning. Her kan og vil Danmark spille en vigtig rolle som partner i forsyningen af grøn brint," siger CEO i Dansk-Tysk Handelskammer Andreas Wenzel.

EU har et mål om produktion af 10 millioner ton grøn brint i 2030. I deklarationen opfordrer virksomhederne EU til at sætte sig endnu større mål. Der bliver brug for brintrør på kryds og tværs i Europa, så vi kan få et stort og velfungerende europæisk marked for grøn brint.

Den tyske regering har for kort tid siden meldt ud, den vil investere knap 20 milliarder euro i 9.700 kilometer brintrør, som skal forbinde den tyske industri med produktionssteder for grøn brint – blandt andet i Danmark. Rørene skal betales af brugerne via en tarif, men den tyske regering vil bidrage i de første 20 år for at sikre, at tarifferne bliver til at betale.

Deklarationen er blevet underskrevet i dag på en tysk-dansk konference om grøn brint i Industriens Hus i København.

 

The German-Danish Offtake Declaration on green hydrogen