Bør du registrere dit tyske ”GbR” i det nye selskabsregister?

I Tyskland er MoPeG "Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts" trådt i kraft per 1.1.2024. Lovgivningen gør det bl.a. muligt for ”Gesellschaft bürgerlichen Rechts” („GbR”) at blive registreret i et selskabsregister, hvilket øger transparens og retssikkerhed, især for “GbR”-selskaber, der ejer eller overvejer fast ejendom i Tyskland. Med ændringerne bliver ”GbR”-selskaber en mere interessant selskabsform.

12.03.2024

Registrering i det nye selskabsregister er som udgangspunkt frivilligt, men ikke nemt at komme uden om for selskaber med fast ejendom. Ændringer i den tyske ”Grundbuch” (tingbog) kan nemlig kun foretages, når et handlende ”GbR” er registreret. For at forblive i stand til at handle med fast ejendom til enhver tid, anbefales det derfor at registrere selskabet hurtigst muligt.

Fordele ved registrering inkluderer:

  • Fremtidigt angives blot selskabets navn, de enkelte ejere fremgår ikke længere af tingbogen.
  • Et krav om, at ændringer i selskabets ejerforhold fremadrettet kun skal registreres i selskabsregisteret og ikke i tingbøgerne.  
  • Styrket retssikkerhed i forhold til tredjemand/-parter, der via selskabsregisteret kan få selskabets eksistens og øvrige forhold bekræftet.  
  • Muligheden for at omdanne et ”GbR” til en anden selskabsform. 

Ved registrering af et ”GbR” i selskabsregisteret anbefales det, at ejerne samtidigt gennemgår selskabets vedtægter for at sikre, at disse er i overensstemmelse med MoPeG. Ændringerne i loven har potentielt skattemæssige konsekvenser. Efter registrering fører selskabet tillægget ”eGbR”.