Årets finalister 2023

Afstemningen er slut

Danske finalister 2023

cBrain

cBrain er en dansk virksomhed, som har været børsnoteret på OMX Nasdaq siden 2006. Virksomheden har i dag mere end 200 medarbejdere fordelt på Danmark, Tyskland, USA, UAE, Australien og Kenya. cBrain udvikler og vedligeholder softwareplatformen F2, som har brugere i 100 lande. F2 er udviklet i samarbejde med myndigheder i Danmark og internationalt.

F2 platformen er en standard platform, som løbende opdateres og udkommer i nye versioner. Platformen samler en lang række af de funktioner, som en medarbejder typisk skal bruge flere systemer for at udføre. Senest er AI blevet en integreret del af F2.

cBrains eksport voksede i første halvår 2023 fra 35 mio. kr. til 60 mio. kr., en stigning på 68 % i forhold til året før. Eksporten voksede dermed til 45% af den samlede omsætning.

cBrain har gennem de seneste 5 år opbygget en tysk afdeling på mere end 20 medarbejdere. Danmark er nr. 1 i verden til offentlig digitalisering, mens Tyskland ligger længere nede af listen. F2, der understøtter det bureaukratiske system og processer i den offentlige sektor har derfor rigtigt gode muligheder i Tyskland.

Det unikke ved cBrains organisation er, at der er et rigtig godt mix af medarbejdere med både tysk og dansk statsborgerskab, uddannelser fra begge lande og begge sprog. Den danske og tyske kultur er forenet og er med til at skabe grundlaget for den fortsatte vækst og udvikling af forretningen i Tyskland.

I et tæt samarbejde med cBrain i Danmark og i et meget dansk-tysk orienteret medarbejder setup har organisationen formået at komme i betragtning som leverandør til nogle af de største tyske offentlige myndigheder. cBrain i Tyskland har formået at skabe et samarbejde om de erfaringer, som danske myndigheder har gjort sig, og på kort tid omsat erfaringer til egentlige, som er identisk med de danske myndigheder.

I år cBrain blevet tildelt en kontrakt på leverance af yderligere konsulentydelser i forbindelse med den fortsatte implementering af F2 til Deutsche Rentenversicherung Bund. Kontrakten har en værdi for cBrain på ca. 25 millioner kroner. Aftalen bygger ovenpå en tidligere indgået stor rammekontrakt.

Og Senest har cBrain indgået en aftale med en af de største offentlige myndigheder i Tyskland. Organisationen har mere end 60.000 medarbejdere, hvilket er tæt på antallet af medarbejdere i den danske centraladministration.

cBrain har globalt introduceret en ny software kategori ”Klimasoftware”, som digitaliserer processer der har til formål at begrænse udledningen af C02. Med F2 platformen er det muligt hurtigere end normalt at implementere og idriftsætte løsninger, som på den ene eller anden måde i sidste ende begrænser udledningen eller øger hastigheden på områder, som kan begrænse udledningen.

Flere informationer på: https://cbrain.dk/

Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er verdens største dedikerede fondsforvalter inden for vedvarende energi med ca. 26 mia. euro i rejst kapital. CIP investerer på vegne af mere end 140 pensionsfonde og andre store institutionelle investorer, herunder flere af de største tyske institutionelle investorer som Allianz og R+V.
I dag bidrager investorer fra Tyskland allerede med omkring 15-20% af CIP's midler. Mens virksomhedens hovedkvarter ligger i København, har CIP allerede tyske kontorer i Hamborg, München og Berlin.

I CIP's seneste Energy Transition Fund med en størrelse på 3 mia. euro dedikeret til grøn brint, stod tyske investorer for den største andel af investeringerne. I den nye CIP-ledede Flagship Fund V, der er dedikeret til vedvarende energi på OECD-markederne, og som sigter mod 12-16 mia. euro, vil tyske investorer også være en af de største investorgrupper.

CIP arbejder aktivt for at fremme dansk-tysk energisamarbejde. I Danmark udvikler CIP flere grønne brintprojekter (f.eks. HØST og FJORD) med et enormt eksportpotentiale til tyske energiintensive industrier. CIP deltager også i og udvikler store havvindmølleprojekter og energiøer i dansk territorialfarvand, herunder, men ikke begrænset til, den kommende Energiø Bornholm med forbindelser til Tyskland, et energiø-koncept kaldet 'Hydrogen Island' med 10 GW elektrolyse dedikeret til brinteksport til Tyskland og andre europæiske markeder.

I Tyskland har CIP været aktiv inden for offshore vind og offshore transmission i flere år og har bl.a. udviklet 400 MW offshore vind i Nordsøen og 3,7 GW offshore transmission som partner til TenneT.

CIP har allerede i dag planer om at gennemføre flere store og innovative energiprojekter i Tyskland med potentiale til at yde et væsentligt bidrag til den tyske "Energiewende": CIP vil deltage i tyske udbud om offshore-vind og foreslår også at bygge to tyske "energiøer" i den tyske Nordsø, som kan blive offshore-knudepunkter for produktion af grøn brint. CIP er også i gang med at udvikle en elforbindelse mellem Tyskland og Storbritannien og leder et konsortium, der skal bygge en H2-rørledning gennem Østersøen, som skal forbinde Tyskland med de skandinaviske og østeuropæiske lande. Derudover forfølger CIP aktivt projekter på andre områder, herunder geotermisk energi og produktion af grøn brint.

CIP's sigter mod at få en endnu større rolle som en investor og projektudvikler i Tyskland. Allerede i dag samarbejder CIP og dets tilknyttede virksomheder med tyske virksomheder fra forskellige dele af energiforsyningskæden i Tyskland og bidrager dermed til job- og kompetenceudviklingen i Tyskland.

Flere informationer på: https://www.cip.com/

TEGnology

TEGnology ApS udvikler autonome energiforsyningsløsninger til industriel digitalisering, også kaldet Industri 4.0 eller "Industrial Internet of Things" (IIoT).

Efterspørgslen efter trådløse sensorsystemer i industrien er stigende. Årsagerne til dette er bl.a. de stigende krav til proceseffektivitet og reduceret CO2-udledning, en stigende fokus på sikkerhed på arbejdspladsen og krav på transparens i produkternes livscyklus.

Det betyder - især for industrivirksomheder - ekstra omkostninger i form af installation og vedligeholdelse af disse sensorsystemer. I mange tilfælde fører det til, at disse tiltag ikke bliver installeret, og dermed forsinkes eller stoppes yderligere digitalisering af branchen.

TEGnologies produkter er baseret på lokal omdannelse af termisk energi til elektrisk energi, som derefter kan bruges til at drive sensorsystemer. Dette kræver en temperaturforskel mellem processen og dens omgivelser, som derefter behandles af intern elektronik og stilles til rådighed for sensorsystemet som en konstant spændingsforsyning. Som med en batteriløsning, er der ingen krav for kabelinstallationsomkostninger. Omvendt er der i modsætning til en batteriløsning ingen vedligeholdelsesomkostninger, og systemerne kan installeres i svært tilgængelige produktionsområder eller i områder med ekstreme temperaturkrav.

TEGnology ApS tilbyder i øjeblikket produkterne “SensEver Alfa” og “SensEver HSI”. SensEver Alfa er en autonom strømforsyning til eksempelvis sensorsystemer, mens SensEver HSI er en "plug & play"-løsning inden for driftssikkerhed og advarer produktionsmedarbejdere om varme overflader såsom rør og maskiner ved hjælp af en visuel alarm. SensEver HSI bruges primært i medicinal- og fødevareindustrien, hvor ubeskyttede systemdele opvarmes til farlige niveauer flere gange dagligt under periodiske højtemperaturrensningsprocesser. TEGnology er i øjeblikket den eneste udbyder i verden, der har dette produkt på markedet.

TEGnology er i gang med en finansieringsrunde, som forventes afsluttet i begyndelsen af næste år, og beskæftiger i øjeblikket 8 personer fra 7 forskellige nationer med base i Alfa Laval Innovation House i Søborg, Danmark, samt en salgsmedarbejder i Kina.

I Tyskland er der drøftelser i gang med en etableret industriel leverandør om den landsdækkende og internationale distribution af TEGnology-produkter.

Denne udvikling blev blandt andet muliggjort af TEGnologys deltagelse i "Start.up! Germany"-finalen 2022 i Düsseldorf sammen med 37 andre internationale start-ups. Her blev virksomheden tildelt NRW.BANK's bæredygtighedspris.

Med denne pris anerkendte Nord-Rhein-Westfalen-Bank TEGnology ApS' teknologi som en forretningsidé med stort potentiale inden for grøn omstilling.

Flere informationer på: https://tegnology.dk/

Tyske finalister 2023

Celonis

Verden i dag er fuld af kompleksitet: inflation, mangel på arbejdskraft, skiftende kundeefterspørgsel og mange andre udfordringer. Denne kompleksitet behøver ikke at komme i vejen for en virksomheds arbejde, så længe virksomheden har uovertruffen indsigt i sine processer og ved, hvad den skal gøre for at gøre disse processer mere effektive.

Celonis er en process mining-virksomhed, der var den første til at gøre en akademisk disciplin til et skalerbart værktøj. Selv verdens største virksomheder kan drage fordel af denne teknologi på tværs af systemer og afdelinger.

Celonis erkendte tidligt, hvordan man optimerer forretningsprocesser og greb muligheden for at introducere en ny, datadrevet tilgang til procesoptimering. I en tid, hvor frie pengestrømme og bedre omkostningskontrol er blevet prioriteter for virksomhederne, er denne tilgang særlig vigtig. Den forbedrer virksomhedernes evne til at forblive konkurrencedygtige og betjene deres kunder på en pålidelig måde i henhold til avancerede og bæredygtige standarder.

Celonis, der er pioner og verdensførende inden for process mining, samler data fra alle en organisations underliggende systemer og værktøjer for at standardisere og strukturere disse data på tværs af systemer. Celonis beriger disse data med procesviden og kunstig intelligens for at skabe en fælles forståelse og gøre det muligt for organisationer effektivt at drive procesforbedringer. Dette gør det muligt for organisationer at skabe enestående værdi for deres medarbejdere, virksomheden selv og planeten.

Celonis har hjulpet tusindvis af kunder med implementeringer. Virksomheden opererer fra sine to hovedkvarterer i München (Tyskland) og New York (USA) samt fra mere end 20 andre kontorer verden over. Celonis blev grundlagt i Danmark i juli 2020 som en del af en nordisk hub. Siden da er antallet af medarbejdere vokset fra 0 til 20, og virksomheden forventer at vokse til over 50 medarbejdere i løbet af de næste tre år.

Celonis har haft en gennemsnitlig vækst på 70 % i løbet af de sidste tre år og forventer, at denne vækst vil fortsætte i de næste tre år.

Kunderne i de nordiske lande omfatter Nokia, Telia og Equinor.

Der er mange virksomheder i de nordiske lande, som fokuserer på innovation og har en veluddannet arbejdsstyrke. Desuden går innovation og bæredygtighed hånd i hånd i de nordiske lande. Celonis' markedsledende process mining-teknologi vil accelerere forretningsresultaterne og skabe hurtig og bæredygtig værdi, der understøtter innovation og bæredygtighed i nordiske virksomheder.

Flere informationer på: https://www.celonis.com/

 

Robert C. spies

Robert C. Spies er et nordtysk ejerledet ejendomsselskab, der kombinerer ekspertise inden for ejendomsrådgivning og implementering med en unik portefølje af produkter og tjenester. På fem lokationer i Tyskland, med hovedkvarter i Bremen og Hamborg, har virksomheden i 104 år kombineret hanseatisk konsistens med innovationskraften hos en moderne, fremtidsorienteret serviceudbyder.

Med et team på mere end 120 specialister inden for fast ejendom og transaktioner fungerer virksomheden som rådgiver for udvikling af komplekse kvarterer og ejendomme, som agent for leje-, operatør- og leasingaftaler og plads i forskellige aktivklasser som bolig, kontor, industri, logistik, detailhandel, hotel & turisme, datacenter, sundhed, uddannelse, forskning og videnskab.

Robert C. Spies har været aktiv i Danmark i 10 år og åbnede i 2021 et kontor i København i BLOX HUB med et tværfagligt tysk-dansk team. Virksomheden har arbejdet på tværs af grænser med danske organisationer, kommuner, projektudviklere, investorer, arkitekter og advokater i mange år.

Robert C. Spies rådgiver anerkendte tyske virksomheder, projektudviklere og investorer, sammensætter netværk og opkøber projektmuligheder. Derudover støtter virksomheden danske kunder på det tyske marked, f.eks. et premium øko-hotelbrand fra København, der er på vej ind på det tyske marked, samt danske ejendomsejere i Nordtyskland og Berlin.

Forretningsområderne fokuserer på at gøre det muligt for tyske kunder at komme ind på det danske marked med en 360° service og et stærkt netværk inden for virksomhedsetablering, projektudvikling og investering. Et andet fokus er rådgivning om turismeudvikling ved de danske Nordsø- og Østersøkyster, hvilket i mange år er sket i et meget kooperativt samarbejde med Invest in Coastal Tourism i Danmark og mange danske kommuner.

Men også med danske arkitekter som WERK Arkitekter eller Cobe er der med succes blevet arbejdet med projekter for danske kunder som Toms Gruppen fra København i Tyskland. Som virksomhed står Robert C. Spies for økologisk, økonomisk og social bæredygtighed; danske tilgange til byplanlægning med et konstant højt niveau af innovation og kvalitet giver ideelle synergier her. Især København betragtes som et benchmark for udviklingen af moderne byrum i europæiske hovedstæder. Og da økonomien har mange paralleller til Nordtyskland, giver det de bedste betingelser for at intensivere samarbejdet mellem Hamborg og København.

Robert C. Spies er i gang med at udvikle erhvervsparken "Nordic Business Hub" i Maribo sammen med Lolland Kommune og Business Lolland-Falster. Med et samlet areal på 900.000 m² bliver det en af de største erhvervsparker i Danmark.

Flere informationer på: https://robertcspies.de/nordics

 

Werner Sobek


Ingeniørkunst og bæredygtigt design på samme tid? Det er målet for arkitektfirmaet Werner Sobek.


Werner Sobek er et ejerledet arkitektkontor, der arbejder med højt kvalificerede ingeniører og designere. Virksomheden beskæftiger i alt mere end 400 mennesker internationalt. Fokus er på rådgivning samt udformning og planlægning af bærende konstruktioner, facader og teknisk bygningsudstyr. For at leve op til sin egen vision om bæredygtighed og innovation arbejder virksomheden efter Triple Zero-konceptet: Zero Energy, Zero Emission og Zero Waste.

I begyndelsen af 2022 åbnede Werner Sobek et nordisk hovedkvarter i København. Afgørende for valget af København var det store økosystem af arkitektfirmaer, der tænker i bæredygtighed. Virksomheden planlægger at ansætte 12 personer på det nye kontor.

Den danske byggebranche er et udfordrende miljø for et hidtil stort set ukendt ingeniørfirma. Arkitektfirmaet har dog løftet sin profil enormt og skabt nye samarbejder. En væsentlig del af samarbejdet relaterer sig til de tysktalende lande - her vokser danske tegnestuers popularitet og succes, og Werner Sobek tilbyder mange års erfaring og gode referencer til at gennemføre byggeprojekterne med succes. Derudover er det i år lykkedes at planlægge et stort kontorprojekt i København sammen med et velkendt københavnsk arkitektfirma. Det ca. 15.000 m² store kontorkompleks er desværre stadig omfattet af en fortrolighedsklausul, men vil leve op til de højeste standarder for design og frem for alt bæredygtighed og er planlagt til at stå færdigt i 2027. Derudover er Werner Sobek specialplanlægger for den såkaldte Ler Alliancen og vil i denne alliance fremme byggeri med ler/stampet jord i Danmark.

Werner Sobek ønsker også at imødekomme behovet for bæredygtige løsninger inden for teknik og design. Derfor ønsker virksomheden, at dens arbejde skal bidrage til at overvinde de demografiske og klimamæssige udfordringer. Fokus er ikke kun på nutidens samfund, men også på fremtidige generationer, som bliver mere og mere bevidste om deres behov for innovative, bæredygtige og fremtidssikrede løsninger.

Werner Sobeks mission er at bruge innovative ideer til at skabe design, der ikke kun er energibesparende, men som også opfylder brugernes behov. Det er eksempelvis facader, hvis mellemrum fungerer som en termisk buffer mellem udeluften og det opvarmede interiør, eller dagslys- og tilstedeværelsesafhængig lysstyring.

Desuden foretrækker ingeniørerne at integrere materialer, der er holdbare og bæredygtige, fordi de lagrer CO2. Det omfatter hybridkonstruktioner af træ og armeret beton.

Flere informationer på: https://www.wernersobek.com/

 


Jurymedlemmer

© Photo © HelleMoos

Brian Mikkelsen
CEO
Dansk Erhverv

Fast jurymedlem

Ilonka Nussbaumer
Executive Vice President
Danfoss

Jurymedlem for første gang

Repræsentant for Danfoss, vinderen af Danish Company of the Year 2022

Jochen Eickholt
CEO
Siemens Gamesa

Jurymedlem for første gang

Repræsentant for Siemens Gamesa, vinderen af German Company of the Year 2022

Martin Wansleben
CEO
Tyske handelskamre, DIHK

Fast jurymedlem

Pascal Hector
German Ambassador to Denmark

Fast jurymedlem

Susanne Hyldelund
Danish Ambassador to Germany

Fast jurymedlem