Tyskland er på vej til prissætning af CO2-udledning

Tyskerne kan godt lide deres image som miljøbevidste. Men realiteten er dog anderledes. Tyskland er langt fra at nå de CO2-mål, som landet har forpligtet sig til. Derfor diskuteres nu priserne på CO2-udledning.

Tyskland er i gang med en grøn omstilling. Senest blev det besluttet at udfase kul inden år 2038. Men de er langt fra nok. Hvis der ikke gøres flere tiltag for at reducere udledningen af CO2, vil Tyskland ikke nå sit mål om at nedbringe CO2-emissionen med 55 % fra niveauet i 1990 til 2030. Sidste år vurderede den tyske regering selv, at det kun er realistisk med en reduktion på 41 til 46 %. Det er ikke en god position for Tyskland. Udover troværdighed kan den dårlige indsats for klimabeskyttelse også koste dyrt. Man taler om mellem 30 til 60 mia. euro i form af bøder fra EU eller køb af CO2-certifikater fra andre lande. Derfor har Tysklands miljøminister foreslået at indføre afgifter på CO2-udledning.

Flere toppolitikere – bl.a. kansler Merkel og finansminister Scholz – har dog positioneret sig imod CO2-afgifter belært af erfaringerne fra Frankrig og de gule veste. Desuden viser en ny rundspørge, at tyskerne er imod CO2-afgifter.

Men det kan mærkes, at den politiske stemning er ændret. Der er pres på politikerne om at sætte hårdere ind for at nedbringe CO2-udledningen og beskytte klimaet. Greta Thunberg og hendes bevægelse har været med til skabe denne forandring. Også ”the European effort sharing regulation”, som træder i kraft i 2021, lægger pres på Tyskland for at gøre mere mht. til transport og bygninger.

Det mest sandsynlige er nu, at Tyskland vælger at udvide handlen med emissionscertifikater for at få CO2-priser på transport og bygninger.

Det betyder, at der vil komme mere efterspørgsel på klimavenlige og CO2-reducerende løsninger. Vedvarende energi og energieffektivitet er kernekompetencer i Danmark, og det åbner op for nye eksportmuligheder.