Tre gode grunde til en gasledning under Østersøen

Pipeline-projektet Nord Stream 2, som fra udgangen af 2019 skal levere russisk gas gennem Østersøen til det vestlige Europa, venter på den sidste tilladelse. Danmark skal forholde sig til, om pipelinen kan gå gennem dansk territorium - parallelt med den allerede eksisterende pipeline Nord Stream 1. Diskussionen kører på det geopolitiske niveau.

Oprindeligt var der dog kun økonomiske og klimarelaterede motiver bag projektet:

Gasproduktionen i EU går ned og giver øget importbehov: EU-produktionen af gas er på vej ned. Prognoserne forudser 3 % tilbagegang i produktionen pr. år over de næste år. Med et konstant forbrug vokser behovet for import af gas.

Flere tilbud giver lavere energipriser i EU: Projektet er et diversifikationsprojekt for Europas forsyning. Jo flere kanaler, jo mere konkurrence og pres på priserne i Europa. Det skønnes, at den nye tilførsel af gas fra Rusland vil reducere energipriserne i Europa med 16 %, da gas bliver brugt i stort omfang i produktionen af strøm. Europas økonomier sparer dermed milliarder af euro og bliver mere konkurrencedygtige på verdensplan. Med stadigt mere integrerede energimarkeder i Europa kan alle lande - også Danmark - profitere af de lavere priser.

Klimabeskyttelse kræver mere gas i en overgangsperiode: Tyskland har besluttet at udfase både atomkraft og kulkraft til fordel for grøn energi. Men hvis der ikke kan lagres vindenergi i stort omfang, må der produceres strøm på andre måder – i hvert fald i en overgangsperiode. Gas er en åbenlys mulighed, som er langt mere miljøvenlig end kul. Pipelinegas er også bedre for miljøet end alternativet LNG, som i USA er et resultat af fracking og bliver transporteret med skibe.

Den danske regering er i en vanskelig position og under politisk pres fra alle sider. Men trods geopolitiske konflikter er Nord Stream 2 i sidste ende et langsigtet økonomisk projekt med private investorer. De bør kunne stole på, at alle regeringer giver de nødvendige tilladelser, hvis miljøkravene opfyldes. Derudover viser al erfaring, at samhandel og fælles økonomiske projekter mindsker konflikter. Det er den Europæiske Union et godt eksempel på.