Studier om prioritering af grænseåbninger og det optimale smittetryk for økonomien

Læs mere om konklusionerne forskellige studier kommer frem til når det gælder priortering af grænseåbninger og det optimale smittetryk for økonomien.

© Getty Images/loveguli

Tænketanken Kraka har publiceret en analyse af, hvilke grænseåbninger der giver mest mening for Danmark. I grafikken er vist samhandelspotentialet (samhandelsvolumen i forhold til BNP 2018) og smitteincidensen (hvor mange smittetilfælde pr. million indbyggere, rapporteret den 13. maj) hos Danmarks 25 vigtigste samhandelspartnere. 

Det fremgår, at særligt en grænseåbning til Tyskland ville have stor effekt. Ligesom en grænseåbning mod Norge og flere andre lande med lavere smittetryk end Danmark ville have gavnlige effekter på økonomien.  

Analysen findes her

I Tyskland har økonomer og virologer i samarbejde kigget på spørgsmålet, om sundhedsfaglige og økonomiske interesser er modstridende, og hvilken strategi og smittetryk er bedst. Resultatet er, at et smittetryk på 0,75 er et godt kompromis, som fører til de mindste omkostninger for økonomien. Omkostninger ved de forskellige scenarier, målt i pct. af BNP, vises i grafikken. 

Analysen (på tysk) findes her.