Sælger du EL-udstyr til Tyskland?

Så skal du have styr på reglerne!

Udover alle almindelige el-produkter skal nu også passive el-produkter såsom stikkontakter registreres.

Fra den 1.maj skal også passive udstyr registreres i den tyske Weee-ordning.

Fra den 1. maj 2019 vil såkaldt "passivt" udstyr, dvs. elektroniske produkter, der blot passerer strøm eller signaler - falde ind under den tyske Weee-lov.

Det betyder, at følgende produkter bliver fremover omfattet: antenner, adapter, stikkontakter, konfektionerede kabler, smeltesikringer mm.

Er I berørte af lovændringen, så skal I gennemgå jeres produkter og registreringer. Vi er gerne behjælpelige. En registrering er kun nødvendig, hvis I ikke allerede er registreret i den samme kategori og med mærket, som jeres ”passive” udstyr vil falde ind under.

Afhængigt af deres størrelse og funktion er det "passive" udstyr tildelt kategorier 4-6. Ellers skal mængderne bare tilregnes fra maj.

Hvis I har brug for en registrering, så skal vi ansøge om den hurtigst muligt, da behandlingstidspunktet varer op til 12 uger.

Du bedes oplyse, hvilken kategori udstyret vil falde ind under og hvilke mængder, der er planlagt at markedsføres i 2019.