Udstationering - Bedrageri gør A1-blanket ugyldig

UDSTATIONERING: De reelle forhold og ikke blot et kryds i en A1-blanket tæller. EU-myndighederne arbejder sammen, og det koster dyrt ikke at overholde regler for global mobilitet (Aktuel EU-dom 6.2.2018 C-359/16).

NYT: En A1-attest, „der er opnået eller gøres gældende ved svig“, må kasseres af de nationale domstole. Den gælder over for andre EU-landes myndigheder og viser, hvor en person er socialt sikret. Men hvis fakta giver anledning til begrundet tvivl om forholdene, og hvis det udstedende land ikke „inden for en rimelig frist foretager en fornyet undersøgelse, så kan en domstol i den medlemsstat, hvor arbejdstageren er blevet udstationeret, se bort fra den pågældende attest.“

Sagen
Myndigheder i Belgien konstaterede, at en byggevirksomhed „siden 2008 praktisk taget ikke havde haft personale ansat, og at alle dets byggeopgaver var blevet overdraget i underentreprise til bulgarske virksomheder, der udstationerede arbejdstagere i Belgien.“ Medarbejderne havde alle E 101- hhv. A1-attester fra Bulgarien. Undersøgelser viste, at de bulgarske virksomheder ikke udførte nævneværdige aktiviteter i Bulgarien. Belgien bad derfor Bulgarien om at kontrollere hhv. tilbagekalde de udstedte attester. Bulgarien afviste dette, fordi en gang udstedte A1-attester havde beviskraft.
Derpå dømte en domstol i Belgien direktørerne i den belgiske virksomhed for socialt bedrageri.

Facit
EU-domstolen anerkendte dette.

April 2018