Tyskland vil støtte forskning og udvikling

Den tyske regering har præsenteret et lovforslag, der vil give skattemæssig støtte til forskning og udvikling. Støtten kan blive til gavn for både små, mellemstore og store virksomheder.

Efter længere tids pres fra det tyske erhvervsliv, arbejder den tyske regering nu på at sikre en skattemæssig støtte til forsknings- og udviklingsprocesser.

Forskningsstøtten skal særligt hjælpe små og mellemstore virksomheder, så de bedre er i stand til at investere i egne forsknings- og udviklingsaktiviteter. Men også større virksomheder vil kunne benytte støtten.

Støtten er berettiget til ubegrænsede og begrænsede skattepligtige virksomheder i Tyskland, hvis virksomheden ikke er fritaget for skat og derudover opfylder en række andre betingelser. Desuden kan også partnervirksomheder, koncernforbundne virksomheder og samarbejdende virksomheder profitere af støtten.

For at være berettiget til støtten skal virksomhedens forsknings- og udviklingsprojekter gå ind under en af følgende kategorier: Grundforskning, anvendt forskning eller eksperimentel udvikling. Lovforslaget sætter altså nogle klare afgrænsninger for, hvad der er støtteberettiget, hvilket også skal være med til at sikre en international sammenlignelighed.

I praksis er det den fradragsberettigedes løn og udgifter opstået efter den 31.12.2019, der er støtteberettiget. Når virksomheder ikke har deres egen forskningsafdeling og derfor må benytte sig af eksterne faciliteter, er det kun ordretageren, der har krav på forskningsstøtten.

Læs hele artiklen fra BDO om skattemæssig forskningsstøtte her: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/samarbejde-pa-tvaers-af-graenser/tyskland-vil-stoette-forskning-og-udvikling-skat


BDO’s revisorer og rådgivere arbejder tæt på tværs af den dansk/tysk grænse. Når du krydser landegrænsen mellem Danmark og Tyskland, gælder der andre skatteregler og procedurer for virksomheder. Rådgivning- og revisionsvirksomheden BDO er tilstede i 31 byer i Danmark og 26 byer i Tyskland. BDO har et tæt samarbejde på tværs af grænsen, og tilbyder derfor specialiseret sparring og rådgivning til virksomheder og deres medarbejdere. BDO's medarbejder taler dansk i Tyskland og tysk i Danmark, og kan derfor hjælpe virksomheder med at gøre forretning på begge sider af den dansk/tysk grænse uden sproglige barrierer