Tyskland er klar med en ny kraftværksstrategi

Efter flere måneders forhandling er den tyske regering blevet enige om en strategi for opførelsen af nye gaskraftværker med en samlet kapacitet på op til ti gigawatt. De første udbud forventes at finde sted i andet halvår af 2024.

7.2.2023

Nøglepunkter i strategien udgør yderligere:

  • Udvikling af nyt elmarkedsdesign inden sommeren 2024
  • Konvertering af naturgaskraftværker til brintkraftværker mellem 2035-2040
  • Bedre rammebetingelser for investering i moderne, klimavenlige kraftværker
  • Udvælgelse af "systemnyttige steder" som placering for nye kraftværker

Regeringen anslår, at omkostningerne ved implementeringen af strategien vil beløbe sig til 15-20 milliarder euro. Støtten til kraftværkerne vil blive finansieret af klima- og omstillingsfonden.

Virksomheder som RWE, Uniper og EnBW ser positivt på strategien og udtrykker interesse i at deltage i opførelsen af de nye gaskraftværker. Modsat kritiserer miljøorganisationer strategien for at være utilstrækkelig, i forhold til at nå målet om nedlukning af de resterende kulkraftværker inden 2030.

Trods denne kritik forventer regeringen at gennemføre kulkraftværkslukningen inden 2030 ved hjælp af strategien.

Den tyske regerings strategi afspejler en målrettet indsats for at integrere grønne kraftværker og accelerere energiomstillingen. Implementeringen og overholdelse af tidsfrister vil være afgørende for at realisere disse ambitiøse planer.