Usikkerhed om væksten i Tyskland: eksperter er uenige

De tyske økonomiske vismænd forudser negativ vækst og fortsat inflation i 2023. Prognosen fra vismændene er dog mere positiv end fra den tyske regering og DIHK.

11.11.2022

De fem vismænd forventer: 

  • 1,7 % vækst i 2022. Til sammenligning ligger den tyske regerings prognose på 1,4 % i 2022. 
  • Recession med minusvækst på -0,2 % i 2023. Den tyske regerings prognose ligger på -0,4 % i 2022. 
  • En let tilbagegang i inflationen i 2023 til 7,4 %. I 2022 forventes inflationen at udgøre 8 %.  

Vismændene anbefaler: 

  • Energiuafhængighed og at atomkraftværkerne forbliver åbne, samt at vedvarende energi udbygges.  
  • Midlertidig særskat til de velhavende for at kunne betale for hjælpepakkerne.  
  • Et forstærket europæisk marked: afhængigheden af Kina skal reduceres. I 2020 kom 45,1 % af alle nødvendige importvarer fra Kina. 

At der er stor usikkerhed om den økonomiske udvikling bliver tydelig, hvis man sammenligner med den nylige efterårsrundspørge fra DIHK for 2023: DIHK prognosticerer minusvækst i 2023 på -3 %. En markant forskel til vismændenes minusvækst på -0,2 % og regeringens -0,4 %.

  
Du kan læse vismændenes rapport her