Tyske virksomheder ser sort på fremtiden

Konjunkturen i Tyskland er tydeligt præget af energipriskrisen samt den rekordhøje inflation. Det viser en ny landsdækkende rundspørge fra de tyske handelskamre (DIHK) blandt mere end 25.000 tyske virksomheder.

Konjunkturerne i Tyskland er præget af energikrisen og inflation. Det viser en ny rundspørge fra de tyske handelskamre (DIHK) blandt mere end 24.000 tyske virksomheder. De tyske virksomheder ser pessimistisk og meget forsigtigt på de næste 12 måneder. DIHK forventer en vækst på 1,2 % i 2022 og -3,0 % i 2023. Inflationen forventes at være 8 % i 2023.  

Rundspørgen viser: 

  • 82 % af virksomhederne peger fortsat på stigende energi- og råstofpriser som den største risiko; en stigning fra 78 % i sidste rundspørge. Den næststørste bekymring er fortsat manglen på faglært arbejdskraft. 
  • Halvdelen af de tyske virksomheder forventer, at deres egne forretninger vil udvikle sig dårligere i de kommende 12 måneder.   
  • Mere end en tredjedel af virksomhederne forventer en faldende eksporthandel. Kun 16 % af virksomhederne forventer stigende eksport i de næste 12 måneder. DHIK forventer et fald i eksporten på 2 % i 2023. 
  • Den usikre fremtid trykker de tyske virksomheders investeringsplaner. En tredjedel af virksomhederne forventer at reducere deres investeringer i de næste 12 måneder. 24 % vil forøge deres investeringer.  
  • Beskæftigelsesforventningen er også trykket. En femtedel af virksomhederne regner med færre ansatte i 2023, kun 13 % af virksomhederne forventer at ansætte flere (et fald på 6 % siden i sommer).  

Du kan læse mere om tilstanden i de tyske virksomheder i DIHK’s efterårsprognose HER.