Tyske konjunkturer under pres

”Konjunktur unter Druck” er overskriften for de tyske handelskamres nye konjunkturanalyse, som blev offentliggjort i Berlin i går. På baggrund af 25 000 svar fra virksomheder i alle brancher tegnes der dermed et billede af en yderligere afmatning af konjunkturerne i Tyskland.

”Konjunktur unter Druck”er overskriften for de tyske handelskamres nye konjunkturanalyse, som blev offentliggjort i Berlin i går. På baggrund af 25 000 svar fra virksomheder i alle brancher tegnes der dermed et billede af en yderligere afmatning af konjunkturerne i Tyskland.

Rundspørgens vigtigste resultater er:

  • Vurderingen af virksomhedernes aktuelle situationen er forværret igen. Især de store eksportorienterede produktionsvirksomheder trækker ned, mens de mere indenrigsorienterede sektorer såsom byggeri og detail trækker op. Det samlede niveau er dog stadig langt over det mangeårige gennemsnit.
  • Virksomhedernes forventninger til fremtiden falder til det mangeårige gennemsnit. Især industrien er meget skeptisk.
  • Virksomhedernes eksportforventninger er faldet til det laveste niveau siden finanskrisen. Det skyldes Brexit og stigende protektionisme.
  • Investeringsplanerne er faldet igen, men forbliver dog over det mangeårige gennemsnit. Især de eksportorienterede virksomheder holder igen.
  • Virksomhederne vil generelt ansætte færre nye medarbejdere, men niveauet er fortsat over det mangeårige gennemsnit. I byggebranchen er der fortsat høje beskæftigelsesplaner.

På baggrund af undersøgelsen nedjusterer de tyske handelskamre deres vækstskøn for 2019 til 0,6 pct.

Importen til Tyskland forventes i 2019 at stige med 3,5 %, hvilket giver fortsat gode vækstmuligheder for danske virksomheder på det tyske market. Du kan finde de tyske handelskamres rapport på tysk her og på engelsk her.