Tysk økonomi er modstandsdygtig, men mindre dynamisk end håbet

Den tyske økonomi står i stampe. Det viser DIHK's nye konjunkturundersøgelse blandt 21.000 tyske virksomheder. Der er ingen tegn på en bred genopretning, selvom virksomhederne trods høje energipriser, stigende renter og krigen i Ukraine er modstandsdygtige. DIHK forventer fortsat 0-vækst i tysk økonomi i 2023.

25.05.2023

Rundspørgen viser:  

  • Forventningen til de kommende måneder er stigende, men er stadig forbeholden med en saldo på minus 5 point. Den aktuelle forretningssituation vurderes uændret og forbliver med en saldo på 19 point 2 point under gennemsnittet.
  • Energi- og råvarepriser forbliver den største risiko for de tyske virksomheder (65 %) efterfulgt af mangel på faglært arbejdskraft (62 %). Sidstnævnte udgør nu den næststørste forretningsrisiko og vil også være en af de væsentligste udfordringer for virksomhederne i fremtiden på grund af en aldrende befolkning. 
  • De tyske industrivirksomheders forventninger til eksporten har ikke udviklet sig siden starten af året. Knap en fjerdedel forventer mere eksport, mens 22 % forventer mindre eksport i de kommende 12 måneder. Saldoen ligger med 1 point langt under gennemsnittet på 17 point. 
  • Hver femte virksomhed angiver at have udfordringer med finansiering pga. højere renter. Det svarer til en tredobling siden sommeren 2022.   

DIHK opfordrer til forbedring af virksomhedernes rammebetingelser, nye impulser for private investeringer og infrastrukturudvikling for at give et løft til den tyske økonomi. Bureaukrati er virksomhedernes største problem, som politikerne skal tage fat på. Dyk ned i resultaterne HER.


Det pessimistiske syn på den tyske økonomi går igen i denne måneds ifo-rundspørge. Her går indikatoren for forretningsklimaet for første gang i seks måneder tilbage. Den ligger i maj på 91,7 point. Især synet på fremtiden er blevet mere pessimistisk, men også tilfredsheden med den nuværende situation er mere negativ. Du kan læse resultaterne af ifo for maj måned HER.