Ny tidsregistrering i Tyskland

Fremover er tyske arbejdsgivere forpligtet til at indføre et system, hvor al arbejdstid kan registreres. Dette berører mange danske virksomheder, som ønsker at etablere gode arbejdsforhold i Tyskland efter den skandinaviske model.

11.10.2022

Den 13.09.2022 offentliggjorde forbundsarbejdsretten en afgørelse, der betragtes som en "trommehvirvel" i Tyskland. Hidtil har der kun været lovpligtig registrering af arbejdstid på over otte timer om dagen samt arbejde på søn- og helligdage. Forbundsarbejdsretten fortolker dog nu den tyske retstilstand i lyset af EU-domstolens retspraksis således, at arbejdsgiverne er forpligtet til at indføre et system, hvormed al arbejdstid kan registreres.  


Afgørelsen vil kræve en betydelig nytænkning af de virksomheder, der opererer i Tyskland. Tilbage til "tidsklokken" vil være mottoet. Som følge heraf vil alle arbejdsgivere, som i dag er afhængige af tillidsbaseret arbejdstid, nu sandsynligvis skulle forberede sig på massive ændringer. Og arbejdstagere, som tidligere nød arbejdsgivernes frihed og tillid til ikke at skulle dokumentere deres arbejdstid fuldt ud, vil nu også skulle ændre denne praksis og blive udsat for mere kontrol.


Afgørelsen vil sandsynligvis være en "gamechanger" for mange arbejdsgivere, som hidtil har været afhængige af tillidsbaseret arbejdstid og i den forbindelse bevidst har undladt at overvåge deres ansatte. Dette vil især spille en rolle for mange danske virksomheder, som ønsker at skabe gode arbejdsforhold i Tyskland efter skandinavisk stil og også ønsker at gøre det i fremtiden


Det vil være nødvendigt at undersøge, hvilket spillerum der nu er tilbage, og hvordan arbejdsmiljømyndig- hederne reagerer.