Ny mindsteløn i Tyskland pr. 1. oktober 2022

Den lovbestemte mindsteløn i Tyskland var til og med september på EUR 10,45 - den blev senest justeret i juli. Fra 1. oktober 2022 vil der ske endnu en justering, hvor arbejdstagerne skal have mindst EUR 12,00 i timen.

07.10.2022

Det er tredje gang, at den lovbestemte mindsteløn hæves i år. Den lovbestemte mindsteløn gælder dog stadigvæk ikke for praktikanter (under tre måneders praktik), elever, volontører og langtidsarbejdsløse. Unge under 18 år og unge, der ikke har afsluttet en uddannelse, har heller ikke ret til mindsteløn.

Som følge af forhøjelsen af mindstelønnen vil de månedlige indkomstgrænser for mini- og midijobs også stige samtidig.  

Først til minijobs: Den såkaldte grænse for marginalindkomst i forbindelse med minijobs var tidligere på EUR 450,00 om måneden og vil stige til EUR 520,00 fra oktober. Den særlige ting: Grænseværdien for marginalindkomsten er ikke fast som tidligere, men vil være dynamisk i fremtiden. Det betyder, at den fremover vil være baseret på en ugentlig arbejdstid på ti timer til mindstelønsvilkår. Hvis mindstelønnen hæves igen, vil indkomstgrænsen også stige. 

Nu til midijobs: Hidtil har et midijob været defineret som et ansættelsesforhold med en indtjening på mellem EUR 450,01 og EUR 1.300,00. Denne øvre grænse vil også blive hævet med EUR 300,00 i begyndelsen af oktober og vil nu være på højst EUR 1.600,00. Desuden vil arbejdstagere med lønninger inden for overgangsintervallet blive lettet ved en ændring af den faktor, der anvendes til at beregne fordelingen af bidragsbyrden i socialforsikringen. Det betyder, at arbejdsgiveren fremover ikke skal bære en større byrde, mens arbejdstagerens bidragsbyrde vil blive reduceret.