“Greenflation” i Tyskland: Klimapolitik driver inflation

14.02.2022

Den gennemsnitlige inflation i Tyskland i 2021 var 3,1 % – det højeste niveau i næsten 30 år. Den tyske centralbank mener, at 0,5-0,7 procentpoint heraf skyldes ”greenflation” – en bølge af direkte og indirekte prisstigninger forårsaget af den grønne omstilling.

Mekanismerne bag greenflation er:

  • Stigende efterspørgsel og faldende udbud (pga. miljøregler) på råstoffer, der er essentielle for den grønne energiomstilling, heraf kobber til produktion af vindmøller, platin til brintproduktion og lithium til batteriproduktion
  • CO2-krav og forbud mod visse teknologier fører til højere priser på energi
  • En klimavenlig økonomi kræver store private og offentlige investeringer i klimavenlig infrastruktur. Disse investeringer konkurrerer om den i forvejen begrænsede produktionskapacitet og er dermed med til at drive priserne op
  • Strømbehovet stiger voldsomt, bl.a. i forbindelse med e-mobilitet