Standardværdier for erhvervsvirksomheder i Tyskland

SKAT: Det tyske skattevæsen offentliggør årligt de såkaldte standardværdier („Richtsatzsammlung“). Det er aktuelle oversigter med nøgletal som f.eks. omsætningstal, gennemsnitlig fortjeneste, privatforbrug.

Danske selskaber og deres tyske datterselskaber skal være klar over, at der på de fleste forretningsområder findes gennemsnitssatser for bruttoresultat og resultat. Det tyske skattevæsen bruger dem til at vurdere, om fremlagte resultater er ok, eller om de giver anledning til revision.

Disse satser og normtal benytter skattevæsenet ved gennemgang af regnskaber og selvangivelser. Afviger en virksomhed fra disse normtal, kan den være sikker på at få foretaget revision af skattevæsenet. Og mangler der bilag og dokumentation, skønner skattemyndighederne iht. disse standarder. 

Standardværdierne er ”sikre værdier”, hvor skattevæsenet har fastsat gennemsnit for:

  • bruttoresultatet ("Rohgewinn")
  • resultatet
  • afhængig af forskellige omsætningsklasser
  • afhængig af selskabers drift

Oversigten er et studie i tysk grundighed og indeholder næsten samtlige brancher fra A til Z. Her kan man finde standarder for fx autobranchen, computer- og software-virksomheder, hoteldrift og snedkeri.

Desuden findes der en oversigt over standarder for privatforbrug i de klassiske brancher:

  • bager, slagter, restauranter, fødevarer og lign.

Dantax erfaring viser, at når en virksomhed ikke overholder normen, så er det i sig selv ikke grund til automatisk at forhøje det skattepligtige overskud. Der kan anføres gode grunde til, at overskuddet ikke svarer til normen - fx atypisk kundestruktur, ugunstige indkøbspriser, en atypisk konkurrencesituation eller andre individuelle forhold.

November 2017