Salg af andele i udenlandske ejendomsselskaber

Fra årsskiftet vil skattepligten ved salg af andele i udenlandske ejendomsselskaber ændre sig, således at Tyskland kan realisere beskatningsretten.

Når personer med begrænset skattepligt sælger andele i udenlandske kapitalselskaber med indenlandsk (tysk) fast ejendom, har de hidtil kun været underlagt skattepligt, hvis selskabet har haft sit sæde eller sin ledelse i Tyskland, og hvis selskabsdeltageren har haft en minimumsandel på 1 %. Men et udenlandsk kapitalselskab opfylder sjældent kravet om sæde og ledelse.

Hidtil har der ikke været noget nationalt beskatningsgrundlag, hvorfor der ikke har fundet nogen beskatning sted trods bestemmelser om dette. I kraft af talrige dobbeltbeskatningsaftaler har Tyskland derfor ikke kunnet realisere den beskatningsret, der eksisterer, .
Loven ”vedr. undgåelse af tab i omsætningsafgiften ved handel med varer på internettet og vedr. ændring af yderligere skattemæssige bestemmelser” har nu til hensigt at lukke dette skattehul.

Berørte forhold
Det er primært de forhold, hvor en fast ejendom er beliggende i Tyskland, der er berørt, mens ejendomsselskabet som ejer af ejendommen samt selskabsdeltagerne udelukkende er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet.

Den nye regulering vil blive taget i brug første gang ved gevinster fra andelsafhændelser efter d. 31. december 2018. Det er således kun gevinster fra værdiændringer, der sker efter denne skæringsdag, som bliver berørt. Tidligere værdiforøgelser i andele vil fortsat være fritaget.
Læs mere om konsekvenser, implementering og det videre forløb af den nye lov her: www.bdo.dk/getmedia/080c0c04-82da-4be5


BDO’s revisorer og rådgivere arbejder tæt på tværs af den dansk/tysk grænse. Når du krydser landegrænsen mellem Danmark og Tyskland, gælder der andre skatteregler og procedurer for virksomheder. Rådgivning- og revisionsvirksomheden BDO er tilstede i 31 byer i Danmark og 26 byer i Tyskland. BDO har et tæt samarbejde på tværs af grænsen, og tilbyder derfor specialiseret sparring og rådgivning til virksomheder og deres medarbejdere. BDO's medarbejder taler dansk i Tyskland og tysk i Danmark, og kan derfor hjælpe virksomheder med at gøre forretning på begge sider af den dansk/tysk grænse uden sproglige barrierer