Obligatoriske oplysningspligter

Den 1. august 2022 trådte en ny tysk ansættelsesbevislov ”Nachweisgesetz” i kraft, som er udarbejdet på baggrund af Europa-Parlamentet og rådets direktiv (EU 2019/1152). For at sikre transparens over for medarbejderne skal arbejdsgiveren nu tidligere end hidtil oplyse om arbejdskontraktens væsentlige vilkår - heriblandt beordring af overarbejde, prøvetid, arbejde som tilkaldevagt og proceduren i tilfælde af opsigelse af ansættelsesforholdet.

08.03.2023

I overensstemmelse med den aktuelle lovgivning skal arbejdsgiveren overholde følgende frister:

  • På den første arbejdsdag skal arbejdsgiveren informere medarbejderen om kontraktens vilkår.
  • Efter syv dage skal der informeres om resterende vilkår i arbejdskontrakten.
  • Inden for en måned skal medarbejderen oplyses om alle informationer, som er oplistet i § 2 stk. 1 i den tyske ansættelsesbevislov.

Som det eneste EU-land har Tyskland valgt at gå imod digitalisering, f.eks. skal alle informationer til medarbejderen ske i skriftlig form. Det betyder, at ansættelseskontrakten eller informationsskrivelsen, der indeholder de kontraktlige arbejdsvilkår, skal printes ud, underskrives af arbejdsgiveren og udleveres i original til medarbejderen.

Arbejdsgiveren kan pålægges en bøde op til EUR 2.000, hvis de ovennævnte informationspligter ikke opfyldes inden for de lovfastsatte frister.

Denne artikel er fra Patrick Mader, PM Advokatfirma (pma@pm-advokatfirma.dk, tlf. +49 40 5719907 11). PM Advokatfirma står til rådighed til enhver tid, hvis du vil vide, hvordan den nye lovgivning i fremtiden bedst kan omsættes.