Ny vejledning for momsfradrag i Tyskland

Det tyske skattevæsen har opdateret sin vejledning om formen på fakturaen for at få momsfradrag. Der har tidligere været usikkerhed om, hvilken adresse sælgeren skulle anføre. Nu er postadressen nok.

Ifølge en gammel dom fra 2015 har det været en betingelse for momsfradrag i Tyskland, at der af sælgeren blev anført den adresse, hvorfra han udfører sin virksomhed. Denne dom er ikke længere gældende. Det tyske skatteministerium har ændret og opdateret den juridiske momsvejledning.

Ifølge den nye momsvejledning fra december 2018, er det ikke længere nødvendigt, at den adresse, der anføres af leverandøren på fakturaen, også skal være den adresse, hvorfra der fysisk udføres virksomhed, for at modtageren af leverancen kan opnå momsfradrag. Efter dommen er det tilstrækkeligt, at sælgeren anfører en adresse, hvorfra sælgeren kan nås, dvs. at en postkasseadresse er fyldestgørende.

Både den europæiske og den tyske domstol har lavet afgørelser om, hvilke krav der stilles for fakturaadressen af sælgeren. I begge tilfælde har der kun været anført c/o adressen (postadresse) af sælgeren. Og i begge tilfælde fik klageren medhold i, at fakturaen berettiger til momsfradrag. De strenge fakturakrav udløste tidligere en stor usikkerhed og diskussioner med skatteforvaltningen i forbindelse med momsfradrag. Afgørelserne bidrager til klarhed og retssikkerhed.