Ny omdannelseslov i kraft i Tyskland

Den nye selskabsretlige "Umwandlungsrecht" (omdannelseslov) trådte i kraft i Tyskland den 1. marts 2023. Den skaber især retssikkerhed for internationale omdannelser, dvs. grænseoverskridende fusioner, spaltninger og ændringer af juridisk form.

15.06.2023

Nu er der på grund af de juridiske bestemmelser retssikkerhed for, at der også i Tyskland indføres en EU-omdannelseskompatibel procedure. Det betyder, at

  • De involverede handelsregistre eller virksomhedsregistre kommunikerer digitalt med hinanden.
  • Udenlandske virksomheder (f.eks. et dansk ApS) også kan ændre deres juridiske form til tyske virksomheder (f.eks. til et tysk GmbH). Sådanne omstruktureringer har i Tyskland været behæftet med usikkerhed på grund af tvetydig lovgivning.

De nye bestemmelser gennemfører i det væsentlige EU-Domstolens retspraksis og EU's mobilitetsdirektiv. EU-Domstolen har allerede for flere år siden fastslået, at grænseoverskridende omdannelser af selskaber skal gøres mulige af EU's medlemsstater. Danmark havde allerede gennemført disse principper, mens gennemførelsen af EU-direktivet var blevet forsinket i Tyskland.