Må jeg begrænse videresalget på nettet, eller ej?

E-COMMERCE: Svaret er simpelt: Det kommer an på...! Tysk domspraksis er stadig uenig med den juridiske vurdering af denne problematik, og der afventes en endelig afgørelse fra Tysklands Højesteret (BGH)..

Producenter af et værdifuldt varemærke ønsker ofte ikke, at kunderne videresælger deres produkter på eBay og Amazon, eller at produkterne opføres på prissammenligningsportaler på internettet.

Hvorvidt videresalget lovligt kan begrænses, er i årevis blevet diskuteret i Tyskland, uden at BGH har taget stilling hertil. 

Domstolene har altid beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvorvidt et sådant selektivt distributionssystem og dets begrænsning på visse internetportaler skal anses som en konkurrencebegrænsning i henhold til § 1 i den tyske konkurrencelov (GWB).

Forskellige domstole har vurderet, at specifikke salgsportaler kan udvælges på baggrund af objektive og kvalitative kriterier, der skal anvendes uden forskelsbehandling. Et udgangspunkt kan f.eks. være mellemhandlerens, dennes personales eller udstyrs faglige egnethed. 

Problemet er, at domstolene definerer og vurderer disse kvalitative udvalgskriterier forskelligt. Således anses et forbud mod at sælge varer på visse internetportaler nogle gange som et retfærdigt kvalitativt udvalgskriterium og nogle gange ikke.

Nu har Oberlandesgericht Frankfurt am Main (dom af 22.12.2015, sagsnr. 11 U 84/14) afgjort, at selvom forbuddet mod salg på internetplatforme er berettiget, gælder det ikke for forbuddet mod opførelsen på såkaldte prissammenligningsportaler.

I henhold til sidstnævnte er det ikke nødvendigt, at samarbejdet med prissøgningsmaskiner forbydes med henblik på at sikre rådgivningsbehovet samt opretholde varemærkets image. Grunden hertil er, at prissøgningsmaskiner – i modsætning til internetsalgsportaler som f.eks. Amazon – leder de kunder, der interesserer sig for et produkt, direkte over på forhandlerens egen hjemmeside. Formålet med den pågældende platform er dermed ikke det direkte salg, men kun at finde forhandlere, der tilbyder det søgte produkt.

Der vil dog formentlig først være tale om retssikkerhed inden for dette emne, når BGH på et tidspunkt har truffet en endelig afgørelse. 

Juni 2016