Lys for enden af tunnelen? ifo-indekset stiger let

Stemningen blandt de tyske virksomheder er blevet bedre. I oktober er ifos erhvervsklimaindeks steget fra 85,8 procent til 86,9 procent. De tyske virksomheder er mere tilfredse med forretningen, og lederne er mindre pessimistiske ift. de kommende måneder.

 

Fordelingen i forskellige brancher lyder:

  • I industrien er erhvervsklimaindekset steget let.  Dette skyldes mindre skeptiske forventninger fra virksomhederne. Den nuværende situation bliver dog igen vurderet dårligere. Ordreindgangen er fortsat en udfordring.
  • I servicesektoren er stemningen steget betydeligt.  Virksomhederne er især mere tilfredse med de igangværende aktiviteter. Forventningerne er også øget, men er stadig præget af tvivl.
  • I handelssektoren er indekset derimod faldet. Handelsvirksomhederne er mindre tilfredse med den aktuelle situation og ser mere pessimistisk på de kommende måneder. Udviklingen er særligt drevet af engroshandlen.
  • I byggesektoren udviser indekset en let stigning. Virksomhederne vurderer deres aktuelle økonomiske situation lidt dårligere. Selvom der er tale om en lille forbedring, er forventningerne fortsat pessimistiske.

 

Økonomer ser med dagens tal for tysk økonomi en let stabilisering. ifos økonomiske ekspert Klaus Wohlrabe udtaler, at der er ”lys for enden af tunnelen” for tysk økonomi.  BNP kunne vokse en smule i fjerde kvartal.

Du finder en detaljeret oversigt over de seneste resultater på ifo’s hjemmeside, også på engelsk.