Lønkompensation for medarbejdere ansat i danske virksomheder i Tyskland

Læs mere om mulighederne for at søge om lønkompensation for medarbejdere ansat i danske virksomheder i Tyskland.

© iStock.com/AndreyPopov

Mange danske virksomheder beskæftiger en salgsmedarbejder i Tyskland, som kan arbejde hjemmefra. Den danske arbejdsgiver er ikke etableret i Tyskland og råder derfor ikke over nogen adresse i Tyskland.  

Arbejdsgiveren betaler tysk indkomstskat og sociale ydelser for den tyske medarbejder.  

I forbindelse med corona-hjælpepakker har forbundsregeringen givet arbejdsgivere mulighed for at ansøge om lønkompensation for deres medarbejdere ved den ansvarlige arbejdsformidling. Dette kan ske, hvis medarbejderen på grund af corona-pandemien ikke kan arbejde, og arbejdsgiveren kun delvist eller på ingen måde kan beskæftige medarbejderen, men stadig fastholder ansættelsesforholdet.  

Udenlandske ansøgere oplever, at arbejdsformidlingen i Tyskland afslår ansøgningen om lønkompensation, fordi der mangler en tysk virksomhedsadresse. Dette er ikke korrekt, da ansøgning om lønkompensation afhænger af, om den tyske medarbejder hører under tysk socialforsikring eller ej, og ikke om arbejdsgiveren har adresse i Tyskland. Dette er tilfældet, hvis medarbejderen bor og arbejder i Tyskland.  

Ansøgningen om lønkompensation for medarbejderen i Tyskland skal altså ikke afvises grundet den danske virksomheds manglende adresse i Tyskland. Hvis den danske virksomhed modtager et afslag fra den tyske arbejdsformidling, skal der gøres indsigelse.  

Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.