Lægeattesten bliver digital

I Tyskland er arbejdstager i tilfælde af sygdom forpligtet til at informere arbejdsgiveren herom – dette kan nu ske digitalt. Efter en fuldendt testfase er lægeattesten i Tyskland fra og med 2023 nemlig blevet digital.

31.03.2023

Du skal være opmærksom på følgende regler:

  • Modsat i Danmark skal arbejdstager i Tyskland fremvise en lægeattest umiddelbart efter sin sygemelding. Afhængig af de almene regler i ”Entgeltfortzahlungsgesetz” eller reglerne i den gældende overenskomst skal dette typisk ske efter tre sygedage, altså på fjerde sygedag.
  • Lægeattesten til arbejdsgiveren skal ikke indeholde information om diagnosen, men om sygdommens forventede længde. Varer sygdommen længere end antaget, påkræves en ny lægeattest.
  • De nye digitale lægeattester gælder ikke for attester fra fx psykologer eller i tilfælde af sygdom hos børn.
  • Efter meddelelse fra arbejdstager om sygdommen og dens forventede længde, skal arbejdsgiveren nu selv elektronisk bede arbejdstagers sygeforsikring om attesten. I en overgangsperiode vil lægen fortsat udstede en attest i papirform, hvis arbejdstager ønsker det.

Hidtil har arbejdstager fået udstedt en tre-delt attest af sin læge (”Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung”), hvoraf en skulle sendes til sygeforsikringen, den anden til arbejdsgiveren, og den tredje var til arbejdstageren selv.

Vær opmærksom på, at disse nye regler kun gælder for arbejdstagere, der er forsikrede i en offentlig sygeforsikring (”gesetzliche Krankenversicherung”). Privat forsikrede arbejdstagere skal forsat forelægge lægeattesten i papirform.