Kortere opsigelsesfrist i B2C-sektoren

Fra den 1. marts 2022 gælder strengere krav til opsigelsesfrister i de generelle forretningsbetingelser (Allgemeine Geschäftsbedingungen - AGB), der anvendes over for forbrugere.

17.03.2022

Udbydere, der primært er aktive i B2C-sektoren, bør forberede sig på disse ændringer og tilpasse deres AGB i overensstemmelse hermed.

Ændringen gælder for kontrakter, hvor der f.eks. er aftalt regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, som f.eks. streamingtjenester. Disse kontrakter indeholder typisk en minimumskontraktperiode og bestemmelser om forlængelse af kontraktperioden.

Hvis en sådan kontrakt indgås efter den 01.03.2022 gælder følgende:  

  • Minimumsperioden kan kun forlænges automatisk, hvis kontrakten fornyes på ubestemt tid.
  • Kontrakten kan til enhver tid opsiges med et varsel på højst en måned.

I den tidligere forordning var en opsigelsesfrist på tre måneder tilstrækkelig, og den automatiske forlængelse var på højst et år. For kontrakter indgået før den 01.03.2022 gælder den gamle lov fortsat.

Fra den 1. juli 2022 vil der for disse kontrakter også blive indført en obligatorisk opsigelsesknap på onlineområdet.