Konjukturpakke vedtaget i Tyskland

Bliv klogere på den tyske konjunktur- og fremtidspakke, som er blevet vedtaget nu.

Den tyske konjunktur- og fremtidspakke er nu endeligt vedtaget med et omfang på ca. 130 mia. euro. Vi giver her et overblik over de vigtigste tiltag.  

  • Momsen sænkes i perioden 1.7. til 31.12.2020 til hhv. 16 % og 5 %. 
  • Coronastøtten forlænges ind i 2021, men kun for tyske virksomheder, der kan dokumentere alvorlig tilbagegang i afsætningen pga. coronapandemien.
  • Kurzarbeitergeld forlænges ind i 2021. 
  • Tabsfremførsel er allerede mulig i 2019 (”carry back”).
  • Degressiv afskrivning indføres årsbegrænset fra 2020, dvs. anskaffelser i 2020 og 2021 kan afskrives ekstraordinært med op til 25 %. 
  • For firmaer: Loftet for støtte til el-biler som firmabiler forhøjes til 60.000 €. For håndværkere og SMV’er indføres et særligt program til udskiftning af vognparken til el-varebiler på op til 7,5 tons. Der kommer et ekstra støtteprogram til udskiftning til el-busser og lastbiler. 
  • For private: Præmien for anskaffelse af el- og hybridbiler fordobles i perioden 1.7.2020-31.12.2021 fra 3.000 € til 6.000 €.

Mere om indholdet i konjunkturpakken finder du på Dantax’ hjemmeside.  


Revisionsfirmaet DANTAX i Flensborg har mere end 30 års erfaring med skatterådgivning af danske virksomheder og privatpersoner med aktiviteter i Tyskland. De knap 50 medarbejdere taler dansk og leverer en omfattende service, herunder skattemæssig, juridisk og driftsøkonomisk rådgivning, bogføring, lønafregning, årsregnskab og selvangivelser samt assistance ved skatterevision. DANTAX er med i forreste række inden for datamanagement og digitale arbejdsprocesser - men samtidig med stor vægt på den personlige kontakt. DANTAX har egen dansktalende advokat til ansættelsesaftaler og deres lønafdeling klarer indberetning af løn og skat – på dansk.