Kan forretningsidéen give gevinst uden at udnytte de ansatte?

Den føderale arbejdsret - Bundesarbeitsgericht - gjorde for nylig arbejdsgivere opmærksom på, at arbejdstager kun er forpligtet til at stille sin arbejdskraft til rådighed. Derimod er det arbejdsgivers ansvar at stille de nødvendige arbejdsmidler til rådighed/disposition (5 AZR 334/21).

29.04.2022

Det er i den forbindelse vigtigt for start-ups, der er på jagt efter en ny forretningsidé, at kigge businessstrategien igennem for at sikre, at forretningsidéen er bæredygtig. 

Sagen omhandlede en tvist mellem et cykelbud og  arbejdsgiveren. Buddet leverede mad og drikke fra restauranter til kunder og modtog opgaverne via en app på mobilen. Arbejdsgiveren krævede i arbejdskontrakten, at buddet til udførsel af arbejdet skulle bruge både sin private cykel og mobil. Bundesarbeitsgericht fandt dette urimeligt og derfor ikke tilladt at kræve i en standard arbejdskontrakt, uden passende kompensation. 

I sagen havde arbejdsgiveren tilbudt et mindre beløb til reparation af cyklen, dog skulle reparationen foretages på et bestemt værksted til faste priser. Dette var ikke godt nok, fandt retten. Med hensyn til brugen af privat mobil til at modtage arbejdsopgaver gav retten ikke arbejdsgiveren medhold i argumentet om, at buddet jo alligevel havde en mobil. I rettens øjne var det afgørende, at buddet bar risikoen for slid, værdiforringelse, tab og beskadigelse af cykel og mobiltelefon, som i jobbets natur udgjorde de essentielle arbejdsmidler. 

Arbejdsmidler er og bliver en forretningsrisiko og kan ikke pålægges arbejdstager.