Ifo-indekset for erhvervsklimaet stiger igen

Stemningen er igen blevet bedre blandt de tyske virksomheder. Ifo’s erhvervsklimaindeks stiger fra 90,1 point i januar til 91,1 point i februar. Især forventningerne er forbedret. Modsat er den nuværende situation mindre gunstig. Den tyske økonomi arbejder sig gradvist ud af sin svage fase.

3.3.2023

Fordelingen i de forskellige brancher lyder:

  • I industrien stiger indekset til det højeste niveau siden maj 2022. Mens virksomhederne vurderer deres nuværende situation noget dårligere som konsekvens af færre nye ordrer, stiger forventningerne til de kommende måneder.
  • I servicesektoren stiger indikatoren for femte gang i træk. Virksomhederne udtrykker større tilfredshed med den aktuelle situation. Derudover er tilliden til de kommende måneder støt stigende. Især i hotel- og restaurationsbranchen samt inden for turisme udvikler stemningen sig meget positivt.
  • Handelssektoren følger ligeledes den stigende tendens. Virksomhederne er mindre skeptiske og mere tilfredse med den nuværende situation. Engros- og detailhandlen lægger det foregående års indeksnedgang bag sig.
  • I byggeriet er indekset steget en smule. Virksomhederne er mere tilfredse med den nuværende situation, dog forholder de sig fortsat pessimistiske over for de kommende måneder.

Der har i den seneste tid været blandede signaler om økonomien. Ifo-Instituttet vurderer, at den tyske økonomi ikke undgår en mild recession. Bruttonationalproduktet skrumpede med 0,2 % i fjerde kvartal 2022. Hvis tilbagegangen fortsætter for andet kvartal i træk, taler økonomer om en teknisk recession, der især forventes at svække det private forbrug.

Du finder en detaljeret oversigt over de seneste resultater på ifo’s hjemmeside, også på engelsk.