Hvem udsteder oprindelsescertifikater?

Når danske virksomheder sælger til tyske virksomheder, bliver der nogle gange krævet et oprindelsescertifikat eller en langtidsleverandørerklæring. Her kan du læse om, hvor du kan henvende dig.

Når tyske kunder handler med danske virksomheder bliver de ofte mødt med et krav om levering af et oprindelsescertifikat eller en langtidsleverandørerklæring, som er bekræftet af et handelskammer i afsenderlandet.

Oprindelsescertifikat
Et oprindelsescertifikat er dokumentationen for en vares oprindelse i hjemlandet, og kan verificeres af Dansk Erhverv eller Dansk Industri. Tyske handelskamre kræver ofte oprindelsescertifikater af de tyske eksportører, når disse vil eksportere deres varer videre.

Langtidsleverandørerklæring
Efter ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordningen 2015/2447 kan danske leverandører, der regelmæssigt forsyner en eksportør med varesendinger, med fordel tegne en langtidsleverandørerklæring. Denne forenkler udstedelsen af oprindelsesbeviser og letter dermed det administrative samarbejde i EU.

I Danmark er det ikke Dansk-Tysk Handelskammer, som bekræfter disse certifikater, men Dansk Industris certifikatservice. Erklæringen, der på tysk hedder: (Langzeit-) Erklärung-IHK für den nichtpräferenziellen Ursprung gemäß Artikel 59-61 Zollkodex der Union (UZK) kan også hentes på DI's hjemmeside. DI's certifikatsservice leverer Leverandørerklæringer, der gælder op til 2 år af gangen.

Du kan læse mere om emnet og finde dokumenter på DIs hhv. DEs website:

https://di.dk/Marked/Eksport/Certifikatkontoret/Pages/Leverandoererklaeringmedhandelskammerpaategning.aspx  

https://www2.danskerhverv.dk/coc/Sider/Oprindelsescertifikat.aspx