Hvad sker der, når dine forretningspartnere går konkurs?

Selvom din forretning går godt, kan du lide tab, når dine forretningspartnere går konkurs.

Når forretningspartnere går konkurs, lider man tab, fordi ubetalte regninger kun får konkursdividende, hvis der ikke er separatistkrav (ejendomsforbehold, pantrettigheder).

Men det er endnu værre, hvis den tyske kurator derudover kommer og kræver betalinger, som er blevet betalt før konkursbehandlingen, tilbage på grund af tyske omstødelsesregler. Den tyske Overlandsret Düsseldorf (Oberlandesgericht) har  i en dom afsagt den 04.10.2018 (I 12 U 46/17) bekræftet, at en kreditor har kendskab til illikviditeten (som er forudsætning for en insolvensretlig omstødelse), hvis et krav af en betydelig størrelse i flere uger har været forfalden til betaling og fordringen delvist bliver betalt ved et samtidigt afkald på det resterende beløb for at undgå en retssag og for at genvinde likviditeten.
Samtidig har retten bekræftet, at tyske domstole har kompetence i omstødelsessager over for udenlandske parter (her et polsk selskab) efter Art. 3 stk. 1 EuInsVO, og at tyske omstødelsesregler efter Art. 4 stk. 2 EuInsVO finder anvendelse.

International kompetence af tyske domstole
Selvom EuInsVO ikke finder anvendelse over for Danmark, har EuGH i en dom afsagt den 16.01.2014 (C-328/12) bekræftet, at EuInsVO også kan anvendes af EU-medlemslande over for lande, hvor EuInsVO ikke finder anvendelse, dvs. også over for Danmark. Derfor kan en tysk kurator også anlægge en omstødelsessag over for danske virksomheder i Tyskland.