Grænseregler og karantænebestemmelser i Tyskland

Bliv klogere på grænseregler og karantænebestemmelser i Tyskland i sammenhæng med coronapandemien.

Tyskland har den 16. marts midlertidigt indført indrejseforbud for rejsende uden anerkendelsesværdigt formål. Indtil videre gælder dette til og med den 4. maj 2020.  

Tilladt er alle rejser og gennemrejser, som har et anerkendelsesværdigt formål. Dermed er vare-, gods- og erhvervsmæssig persontransport samt arbejdsrelaterede rejser eller rejser for at udøve tjenesteydelser i Tyskland stadigvæk tilladt, medmindre den rejsende viser tegn på coronainfektion.

Som udgangspunkt har der siden den 10. april været en almen karantænepligt i Tyskland. Alle rejsende, som har opholdt sig i udlandet i 48 timer eller længere, skal 14 dage i tvungen karantæne og informere den lokale sundhedsmyndighed ”Gesundheitsamt” om indrejsen. 

Men de tyske delstater har reguleret en række undtagelser fra karantænepligten.  

  • Bus- og lastbilchauffører, som erhvervsmæssigt transporterer varer, gods eller personer til Tyskland, skal ikke i karantæne, uanset deres nationalitet.  
  • Grænseoverskridende pendling er også undtaget fra karantænepligten, hvis den ansatte dagligt pendler til og fra arbejde eller arbejder i et begrænset tidsrum i Tyskland, og hvis indrejsen er nødvendig og uopsættelig. 

Indenrigsministeriet i Slesvig-Holsten oplyser, at undtagelsen for pendling ligeledes gælder for personer, som rejser til Tyskland for at udøve tjenesteydelser, hvis opholdet kun varer et begrænset tidsrum. Opholdets maksimale varighed varierer i de forskellige delstater. I Bayern er der ingen begrænsning. 

Ved grænsen skal den rejsende kunne fremlægge dokumentation som bevis for den erhvervsmæssige relation, f.eks. ansættelseskontrakt, en bekræftelse fra arbejdsgiveren eller tjenesteydelseskontrakten. 

Personer, som ikke falder under ovennævnte undtagelser, kan ansøge om en dispensation fra karantænen hos den lokale sundhedsmyndighed (Gesundheitsamt) eller hos politiet i hastesager. 

Redigeret 20.5.20: henvisning til pendlererklæring ved det tyske Bundespolizei er fjernet, da denne erklæring ikke mere benyttes.