Forhandlers godtgørelseskrav

SELSKABSRET: Kan forhandlerens godtgørelseskrav fraviges, når det vedrører en grænseoverskridende aftale?

Hvis en autoriseret forhandler, som eksempelvis en handelsagent, bliver en integreret del af producentens salgsorganisation, har vedkommende ifølge tysk lovgivning krav på godtgørelse, når kontrakten ophører. 

Om en sådan integration i salgsstrukturen foreligger, bliver afgjort på baggrund af individuelle omstændigheder. Det kan eksempelvis være en eneforhandlingsret, aftale om en konkurrenceklausul eller tildeling af et bestemt markedsansvarsområde. Jo flere af disse kriterier, der foreligger, desto mere er der tale om en integration i producentens salgsorganisation. Forudsætningen for et godtgørelseskrav er derudover, at forhandleren er forpligtet til at udlevere kundedata til producenten, som kun i dette tilfælde vil kunne drage fordel af forhandlerens salgsaktiviteter.  

Hvis markedsansvarsområdet er i Tyskland, kan forhandlerens godtgørelseskrav ikke fraviges på forhånd. Ligger forhandlerens ansvarsområde derimod uden for Tyskland, er det anderledes: Forhandlerens godtgørelseskrav kan fraviges ved aftale, også selvom markedsansvarsområdet ligger inden for EU, bare det ligger uden for Tyskland. Dette gælder også selvom lovgivningen i et andet EU-land ville give forhandleren et godtgørelseskrav.  

April 2017