Fodbold, fun og (tyske) frynsegoder

Under VM i fodbold blev tyske arbejdsgivere gavmilde. Public viewing på arbejdspladsen fremmer arbejdsklimaet. Men husk at overholde reglerne for personalegoder.

Public viewing i firmaet gælder ikke som arbejdsløn og er derfor skatte- og socialforsikringsfrit, når det f.eks. omfatter:

• „Opmærksomheder“ til de ansatte. Sådanne „behageligheder i ringe omfang til fortæring i virksomheden“ er som regel kaffe, te og lign. forfriskninger. Når den slags ikke erstatter et måltid, er det skattefrit.
• Det kan dreje sig om en „firmafest“. En firmafest er defineret ved, at alle medarbejdere og ledsagere er inviteret. Dog er kun to arrangementer/år skattefrie, og det må per gang/medarbejder højst koste 110 € (inkl. moms). Hvis arbejdsgiver arrangerer public viewing i firmaet, så skal der altså spares på firmaudflugten og/eller julefesten.
• Vil arbejdsgiveren derudover forære VM-trikots, fodbolde, billetter til fodbold og lign. til personalet, så gælder 44 € gavekortsgrænsen/måned/medarbejder.
• Vil chefen invitere personale eller forretningsforbindelser til en fodboldkamp i Rusland, så kan udgiften beskattes med en særlig lav standardskattesats på 30 %.

I øvrigt er bespisning af personale skattefrit i forbindelse med f.eks. overarbejde. Dog kan VM i fodbold næppe betegnes som en „usædvanlig arbejdsindsats“. Beløbet per gang må ikke overstige 60 €/medarbejder.