Ferielejligheder i Berlin

LEJERET: Håb for ejere af lejligheder i Berlin, som har brugt dem selv, men også har lejet dem ud som ferielejlighed.

I en tvist om Berlins ferielejlighedsforbud har den højere forvaltningsdomstol for Berlin (OVG) indbragt sagen for forfatningsdomstolen i Tyskland. Forvaltningsdomstolen er af den opfattelse, at et forbud mod udlejning af eksisterende ferielejligheder er et uforholdsmæssigt indgreb i de grundlæggende rettigheder for ejere og lejere. 

Siden maj 2014 gælder ”Zweckentfremdungs”-loven i Berlin, som foreskriver, at boliger kun med tilladelse fra den ansvarlige distriktsforvaltning må anvendes til andet end beboelsesformål. I maj sidste år udløb den toårige overgangsperiode, som skulle omdanne eksisterende ferielejligheder til lejligheder udelukkende til privat brug, hvis der ikke var givet en dispensation. Det har diverse ferielejlighedsudbydere lagt sag an mod, men de tabte sagerne i første instans ved forvaltningsdomstolen i Berlin. 

Anden instans, den højere forvaltningsdomstol, fortolker sagen anderledes og har krævet en principiel afgørelse ved den tyske forfatningsdomstol ”Bundesverfassungsgericht” for at afgøre, om det strider mod den tyske grundlov, at boliger, som allerede før den 1. maj 2014 blev brugt som ferielejligheder, er omfattet af forbuddet. Forvaltningsdomstolen mener, at loven er grundlovsstridig, fordi den gælder med tilbagevirkende kraft for ejere, der lejede deres lejlighed ud allerede før den 1. maj 2014. 

Nu kommer det an på forfatningsdomstolens afgørelse, om ejere af eksisterende ferielejligheder har krav på fortsat at leje deres lejlighed ud som ferielejlighed uden dispensation.

April 2017