Eksklusionsbestemmelser i ansættelsesaftaler

ANSÆTTELSESRET: Det er normalt, at der i tyske ansættelsesaftaler aftales såkaldte eksklusionsbestemmelser. Hvis de ikke gøres gældende eller indstævnes inden for 3 måneder, bortfalder kravet.

Ny hindring fra og med den 1. oktober 2016 

Der er nu lagt en hindring i vejen for arbejdsgiverne ved at ændre § 309, nr. 13 BGB (den tyske lov om civilret). 

Hvor kravet før i henhold til eksklusionsbestemmelsen i reglen skulle gøres gældende skriftligt, kan krav på det første trin fremover i givet fald gøres gældende ved anvendelse af tekstform (dvs. også pr. e-mail eller telefax).

Lovændringen finder ikke anvendelse på gamle aftaler. Den gælder kun for forpligtelser, der er opstået efter den 30. september 2016. Men vær forsigtig ved ændringer i eksisterende aftaler! Ifølge lovgivningen betragtes gamle aftaler som nye aftaler, hvis indholdet i aftalerne ”på ny gøres til genstand for parternes beslutninger”.  Der er således allerede tale om en ny aftale, hvis der – hvilket ofte er tilfældet med tillæg – udtrykkeligt træffes aftale om, at ”alle øvrige aftaler i ansættelsesaftalen ikke berøres af ændringen”.

Fra den 1. oktober 2016 skal arbejdsgivere derfor revidere deres eksklusionsbestemmelser. I stedet for ”skriftform” skal der nu træffes aftale om ”tekstform”, når krav skal gøres gældende. Eksklusionsbestemmelser bør også tilpasses tilsvarende for så vidt angår de ændringer i aftaler, der foretages efter den 1. oktober 2016. Ellers risikerer man, at de velmenende eksklusionsbestemmelser er ugyldige – og så gælder den 3-årige forældelsesfrist.

December 2016