Det var vel nok pudsigt – og ærgerligt! Uberettiget sygemelding og hvordan arbejdsgiver kan betvivle det.

I Tyskland er de fleste arbejdstagere forpligtet til at fremlægge lægeattest senest på fjerde sygedag. Det for at dokumentere, at fraværet fra arbejdspladsen er berettiget. Men er arbejdstageren reelt syg og har krav på sin løn? Erfaringen viser, at det er relativt nemt at få en læge til at udstede en lægeattest. Nye domme slår dog fast, at arbejdsgiver kan så berettiget tvivl om lægeattestens rigtighed ved at fremlægge objektive og holdbare fakta.

 

05.12.2023


Arbejdsgiverens muligheder: 

  • Arbejdsgiveren kan kontakte arbejdstagerens sygeforsikring, som kan bede ”Medizinscher Dienst” om at undersøge arbejdstagerens helbred.  
  • Arbejdsgiveren kan betvivle lægeattestens rigtighed ved at fremlægge objektive og holdbare fakta
  • Ved berettiget tvivl fra arbejdsgiverens side skal arbejdstageren redegøre yderligere for sygdommen for at modtage løn.
     

Men hvordan kan man så tvivl om attestens rigtighed, når man ikke rigtig har nogle informationer?

Det kan i mange tilfælde være svært at så tvivl, men nogle gange ligger mistanken ligefor, og det er især disse tilfælde, som er rigtig ærgerlige (og dyre) for arbejdsgiveren!

To forskellige domme viser til eksempel, hvornår der er berettiget tvivl. Dommene vedrører, at arbejdstageren først sagde sin stilling op og efterfølgende fremlagde sygeattester, som netop dækkede hele opsigelsesperioden. I den ene sag havde arbejdstageren allerede taget alle personlige ejendele med sig, mens opsigelsesbrevet i den anden sag antydede, at arbejdstageren ikke havde tænkt sig at vende tilbage til arbejdspladsen.

De nye domme stammer fra Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (2 Sa 156/22, 21. marts 2023) og Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (2 Sa 203/22, 2. maj 2023).